نمایش 1–32 از 60 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

کپسول آتش نشانی پودری 25 کیلوگرمی دژ

شرکت «آذر نبرد فربد» کپسول‌های آتش‌نشانی را در سایزهای مختلف با برند «دژ» (Dezh) تولید می‌کند. کپسول 25 کیلویی دژ،

کپسول آتش نشانی 12 کیلوگرمی بهمن

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت «بهمن» (Bahman) به شمار می‌آید. این کپسول‌ آتش‌نشانی مجهز به فشارسنج است.

کپسول آتش نشانی 3 کیلوگرمی بهمن

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت «بهمن» (Bahman) به شمار می‌آید. این کپسول‌ آتش‌نشانی مجهز به فشارسنج است.

کپسول آتش نشانی پودری وزن 12 کیلوگرم روناک

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت «روناک» (Ronak) به شمار می‌آید. این کپسول‌ آتش‌نشانی مجهز به یک فشارسنج

کپسول آتش نشانی مدل 4 وزن 4 کیلوگرم روناک گاز خزر

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت «روناک» (Ronak) به شمار می‌آید. این کپسول‌ آتش‌نشانی که از پودر خشک

کپسول آتش نشانی مدل 3 وزن 3 کیلوگرم روناک گاز خزر

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت «روناک» (Ronak) به شمار می‌آید. این کپسول‌ آتش‌نشانی که از پودر خشک

کپسول آتش نشانی مدل 2 وزن 2 کیلوگرم روناک گاز خزر

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت «روناک» (Ronak) به شمار می‌آید. این کپسول‌ آتش‌نشانی که از پودر خشک

کپسول آتش نشانی مدل 6 وزن ۶ کیلوگرم روناک گاز خزر

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت «روناک» (Ronak) به شمار می‌آید. این کپسول‌ آتش‌نشانی که از پودر خشک

کپسول آتش نشانی 3 کیلوگرمی آریا

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت «آریا سیلندر» (Arya cylinder) به شمار می‌آید. وزن این کپسول‌ آتش‌نشانی حدود

کپسول آتش نشانی 2 کیلوگرمی آریا

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت «آریا سیلندر» (Arya cylinder) به شمار می‌آید. وزن این کپسول‌ آتش‌نشانی حدود

کپسول آتش نشانی 6 کیلوگرمی آریا

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت «آریا سیلندر» (Arya cylinder) به شمار می‌آید. وزن این کپسول‌ آتش‌نشانی حدود

کپسول آتش نشانی 4 کیلوگرمی آریا

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت «آریا سیلندر» (Arya cylinder) به شمار می‌آید. وزن این کپسول‌ آتش‌نشانی حدود

کپسول آتش نشانی 6 کیلوگرمی بایا

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت (بایا سیلندر) «Baya cylinder» به شمار می‌آید. وزن این کپسول‌ آتش‌نشانی

کپسول آتش نشانی 4 کیلوگرمی بایا

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت (بایا سیلندر) «Baya cylinder» به شمار می‌آید. وزن این کپسول‌ آتش‌نشانی

کپسول آتش نشانی 3 کیلوگرمی بایا

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت (بایا سیلندر) «Baya cylinder» به شمار می‌آید. وزن این کپسول‌ آتش‌نشانی

کپسول آتش نشانی 2 کیلوگرمی بایا

  این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت (بایا سیلندر) «Baya cylinder» به شمار می‌آید. وزن این کپسول‌ آتش‌نشانی

کپسول آتش نشانی مدل KA30 وزن 30 کیلوگرم دریا

این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت (دریا) «darya» به شمار می‌آید. این کپسول‌ آتش‌نشانی دی اکسید 30 کیلویی

کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر خشک شیمیایی بایا

  این کپسول‌ آتش‌نشانی با وزن پودر کپسول 1 کیلوگرم یکی از محصولات تولیدی شرکت (بایا) «Baya» به شمار می‌آید.

کپسول آتش نشانی 6 کیلوگرمی دریا

این کپسول‌ آتش‌نشانی با وزن ماده‌ی ضدآتش 6 کیلوگرم یکی از محصولات تولیدی شرکت (دریا) «darya» به شمار می‌آید. ارتفاع

کپسول آتش نشانی 12 لیتری باران

این کپسول‌ آتش‌نشانی یکی از محصولات تولیدی شرکت «باران» (Baran) به شمار می‌آید. وزن این کپسول‌ آتش‌نشانی حدود 16 کیلوگرم

کپسول آتش نشانی 12 کیلویی پودروگاز سام

این کپسول‌ آتش‌نشانی از تولیدات شرکت «سام» (SAM) به شمار می‌آید. گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات

کپسول آتش نشانی 4 لیتری سام

این کپسول‌ آتش‌نشانی از تولیدات شرکت «سام» (SAM) به شمار می‌آید. گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات

کپسول آتش نشانی 6 لیتری آب و گاز سام

این کپسول‌ آتش‌نشانی از تولیدات شرکت «سام» (SAM) به شمار می‌آید. گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات

کپسول آتش نشانی 10 لیتری آب و گاز سام

این کپسول‌ آتش‌نشانی از تولیدات شرکت «سام» (SAM) به شمار می‌آید. گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات

کپسول آتش نشانی 4 لیتری بایو سام

این کپسول‌ آتش‌نشانی از تولیدات شرکت «سام» (SAM) به شمار می‌آید. گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات

کپسول آتش نشانی 6 لیتری بایو سام

این کپسول‌ آتش‌نشانی از تولیدات شرکت «سام» (SAM) به شمار می‌آید. گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات

کپسول آتش نشانی 6 کیلویی پودروگاز سام

این کپسول‌ آتش‌نشانی از تولیدات شرکت «سام» (SAM) به شمار می‌آید. گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات

کپسول آتش نشانی 50 لیتری بایو سام

این کپسول‌ آتش‌نشانی از تولیدات شرکت «سام» (SAM) به شمار می‌آید. گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات

کپسول آتش نشانی 25 لیتری آب و گاز سام

این کپسول‌ آتش‌نشانی از تولیدات شرکت «سام» (SAM) به شمار می‌آید. گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات

کپسول آتش نشانی 25 کیلویی پودروگاز سام

این کپسول‌ آتش‌نشانی از تولیدات شرکت «سام» (SAM) به شمار می‌آید. گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات

کپسول آتش نشانی 10 لیتری بایو سام

این کپسول‌ آتش‌نشانی از تولیدات شرکت «سام» (SAM) به شمار می‌آید. گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات

کپسول آتش نشانی 25 لیتری بایو سام

این کپسول‌ آتش‌نشانی از تولیدات شرکت «سام» (SAM) به شمار می‌آید. گروه صنعتی ایمن فراز پیشگام با هدف ارائه خدمات