نمایش دادن همه 32 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

پولی کش هیدرولیک 35 تن مدل EP216 انرپک

فشار کاری: 700 بار وزن: 25.8 کیلوگرم تعداد فک: 2 فک

پولی کش هیدرولیک 25 تن مدل EP213 انرپک

فشار کاری: 700 بار وزن: 17.2 کیلوگرم تعداد فک: 2 فک

پولی کش هیدرولیک 14 تن مدل EP210 انرپک

فشار کاری: 700 بار وزن: 5.9 کیلوگرم تعداد فک: 2 فک

پولی کش هیدرولیک 12 تن مدل EP208 انرپک

فشار کاری: 700 بار وزن: 5.4 کیلوگرم تعداد فک: 2 فک

پولی کش هیدرولیک 6 تن مدل EP206 انرپک

فشار کاری: 700 بار وزن: 3.2 کیلوگرم تعداد فک: 2 فک

پولی کش هیدرولیک 2 تن مدل EP204 انرپک

فشار کاری: 700 بار وزن: 1.4 کیلوگرم تعداد فک: 2 فک

پولی کش هیدرولیک 40 تن مدل EP116 انرپک

فشار کاری: 700 بار وزن: 30.8 کیلوگرم تعداد فک: 3 فک

پولی کش هیدرولیک 30 تن مدل EP113 انرپک

فشار کاری: 700 بار وزن: 20 کیلوگرم تعداد فک: 3 فک

پولی کش هیدرولیک 20 تن مدل EP110 انرپک

فشار کاری: 700 بار وزن: 7.3 کیلوگرم تعداد فک: 3 فک

پولی کش هیدرولیک 17 تن مدل EP108 انرپک

فشار کاری: 700 بار وزن: 6.4 کیلوگرم تعداد فک: 3 فک

پولی کش هیدرولیک 10 تن مدل EP106 انرپک

فشار کاری: 700 بار وزن: 3.6 کیلوگرم تعداد فک: 3 فک

پولی کش هیدرولیک 5 تن مدل EP104 انرپک

فشار کاری: 700 بار وزن: 1.8 کیلوگرم تعداد فک: 3 فک