نمایش 1–32 از 58 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T120W

26,500,000 تومان
میز کار ثابت با جعبه ابزارهای قفل شو وزن : 152 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T540

6,500,000 تومان
میز کار ثابت با چهار عدد کشو وزن : 68 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه و سطح رو از فولاد St12 پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T725S

12,500,000 تومان
میز کار چرخ دار با تابلو و جعبه ابزار پنج کشو وزن : 102 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه و سطح رو از فولاد ST12 پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T182W

31,000,000 تومان
میز کار چرخ‌دار با تابلو و یک عدد جعبه ابزار و دو عدد کمد وزن : 263 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T152EW

18,000,000 تومان
میز کار چرخ‌دار با تابلو و یک عدد جعبه ابزار پنج کشو وزن : 127 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T540B

12,600,000 تومان
میز کار ثابت با تابلو و کمد ابزار و چهار عدد کشو وزن : 119 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه و سطح رو از فولاد St12 پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T520C

16,500,000 تومان
میز کار ثابت با تابلو و قابلیت استفاده در کنج های دیوار وزن : 95 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه و سطح رو از فولاد St12 پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T520B

12,000,000 تومان
میز کار ثابت با تابلو و کمد ابزار و دو عدد کشو وزن : 113 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه و سطح رو از فولاد St12 پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T520

6,100,000 تومان
میز کار ثابت با دو عدد کشو وزن : 57 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه و سطح رو از فولاد St12 پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T500

4,500,000 تومان
میز کار ثابت وزن : 40 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه و سطح رو از فولاد St12 پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T500B

9,200,000 تومان
میز کار ثابت با تابلو و کمد ابزار وزن : 93 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه و سطح رو از فولاد St12 پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T400S

47,500,000 تومان
میز کار ثابت با تابلوی درب دار و چهار عدد جعبه ابزار پنج کشو وزن : 450 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه و سطح رو از فولاد St12 پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T400B

29,500,000 تومان
میز کار ثابت با تابلوی درب دار وزن : 280 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه و سطح رو از فولاد St12 پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T400

29,800,000 تومان
میز کار ثابت با چهار عدد جعبه ابزار پنج کشو وزن : 350 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه و سطح رو از فولاد St12 پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T287W

21,500,000 تومان
میز کار ثابت با تابلو وزن : 165 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T286W

28,000,000 تومان
میز کار ثابت با تابلو وزن : 221 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T285W

31,500,000 تومان
میز کار ثابت با تابلو وزن : 283 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T203

27,500,000 تومان
میز کار چرخ دار وزن : 265 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه و سطح رو از فولاد ST12 پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T1S

25,200,000 تومان
میز کار ثابت یک طرفه وزن : 216 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو MDF پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T181W

29,000,000 تومان
میز کار چرخ‌دار با تابلو و یک عدد جعبه ابزار پنج کشو وزن : 197 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T180W

34,500,000 تومان
میز کار چرخ‌دار با تابلو، یک عدد جعبه ابزار پنج کشو و دو عدد کمد وزن : 245 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T153EW

21,000,000 تومان
میز کار ثابت با تابلو و دو عدد جعبه ابزار شش کشو وزن : 198 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T153E

19,000,000 تومان
میز کار ثابت با تابلو و دو عدد جعبه ابزار شش کشو وزن : 193 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو MDF پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T152E

16,000,000 تومان
میز کار چرخ‌دار با تابلو و یک عدد جعبه ابزار پنج کشو وزن : 122 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو MDF پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T151BW

11,500,000 تومان
میز کار ثابت با یک عدد جعبه ابزار پنج کشو وزن : 90 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T151B

9,500,000 تومان
میز کار ثابت با یک عدد جعبه ابزار پنج کشو وزن : 85 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو MDF پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T151SW

16,900,000 تومان
میز کار ثابت با دو عدد جعبه ابزار پنج کشو وزن : 123 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T151S

14,900,000 تومان
میز کار ثابت با دو عدد جعبه ابزار پنج کشو وزن : 118 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو MDF پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T151EW

19,800,000 تومان
میز کار ثابت با تابلو و دو عدد جعبه ابزار پنج کشو وزن : 154 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T151E

17,100,000 تومان
میز کار ثابت با تابلو و دو عدد جعبه ابزار پنج کشو وزن : 149 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو  MDF پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T151W

7,500,000 تومان
میز کار ثابت وزن : 57 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو چوب پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

میز کار حرفه ای شاهرخ ابزار کد T151

5,500,000 تومان
میز کار ثابت وزن : 52 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا جنس بدنه از فولاد و سطح رو MDF پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک