نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

میخ XU 32 P8 و چاشنی قرمز HILTI

میخ تکی با کارایی بالا از برند هیلتی HILTI به کد فنی X-U P8 مناسب برای استفاده در تفنگ های

میخ XU 19 P8 و چاشنی قرمز HILTI

میخ تکی با کارایی بالا از برند هیلتی HILTI به کد فنی X-U P8 مناسب برای استفاده در تفنگ های

میخ XU 16 P8 و چاشنی قرمز HILTI

میخ تکی با کارایی بالا از برند هیلتی HILTI به کد فنی X-U P8 مناسب برای استفاده در تفنگ های

میخ X-P 72 و چاشنی قرمز HILTI

میخ خشابی از برند هیلتی HILTI به کد فنی X-P 72 MX مناسب برای استفاده در تفنگ های میخکوبی برند

میخ X-P 52 و چاشنی قرمز HILTI

میخ خشابی از برند هیلتی HILTI به کد فنی X-P 52 MX مناسب برای استفاده در تفنگ های میخکوبی برند

میخ X-P 47 و چاشنی قرمز HILTI

میخ خشابی از برند هیلتی HILTI به کد فنی X-P 47 MX مناسب برای استفاده در تفنگ های میخکوبی برند

میخ X-P 34 و چاشنی قرمز HILTI

8,500 تومان
میخ خشابی از برند هیلتی HILTI به کد فنی X-P 34 MX مناسب برای استفاده در تفنگ های میخکوبی برند

میخ X-P 22 و چاشنی قرمز HILTI

میخ خشابی از برند هیلتی HILTI به کد فنی X-P 22 MX مناسب برای استفاده در تفنگ های میخکوبی برند هیلتی

میخ X-U 62 و چاشنی قرمز HILTI

میخ خشابی از برند هیلتی HILTI به کد فنی Nail X-U 62 MX مناسب برای استفاده در تفنگ های میخکوبی

میخ X-U 52 و چاشنی قرمز HILTI

میخ خشابی از برند هیلتی HILTI به کد فنی Nail X-U 52 MX مناسب برای استفاده در تفنگ های میخکوبی

میخ X-U 47 و چاشنی قرمز HILTI

میخ خشابی از برند هیلتی HILTI به کد فنی Nail X-U 47 MX مناسب برای استفاده در تفنگ های میخکوبی

میخ X-U 16 و چاشنی قرمز HILTI

میخ خشابی از برند هیلتی HILTI به کد فنی Nail X-U 16 MX مناسب برای استفاده در تفنگ های میخکوبی