نمایش دادن همه 26 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

مهره بر هیدرولیکی سایز ۶۰ الی ۷۵ میلیمتر مدل NC6075 انرپک

تناژ : 90 تن
وزن : 34.1 کیلوگرم
نوع : مهر بر یکطرفه
سایز پیچ : M39 – M48

مهره بر هیدرولیکی سایز ۵۰ الی ۶۰ میلیمتر مدل NC5060 انرپک

تناژ : 50 تن
وزن : 11.8 کیلوگرم
نوع : مهر بر یکطرفه
سایز پیچ : M33 – M39

مهره بر هیدرولیکی سایز ۴۱ الی ۵۰ میلیمتر مدل NC4150 انرپک

تناژ : 35 تن
وزن : 8.2 کیلوگرم
نوع : مهر بر یکطرفه
سایز پیچ : M27 – M33

مهره بر هیدرولیکی سایز ۳۲ الی ۴۱ میلیمتر مدل NC3241 انرپک

تناژ : 20 تن
وزن : 4.4 کیلوگرم
نوع : مهر بر یکطرفه
سایز پیچ : M22 – M27

مهره بر هیدرولیکی سایز ۲۴ الی ۳۲ میلیمتر مدل NC2432 انرپک

تناژ : 15 تن
وزن : 3 کیلوگرم
نوع : مهر بر یکطرفه
سایز پیچ : M16 – M22

مهره بر هیدرولیکی سایز ۱۹ الی ۲۴ میلیمتر مدل NC1924 انرپک

تناژ : 10 تن
وزن : 2 کیلوگرم
نوع : مهر بر یکطرفه
سایز پیچ : M12 – M16

مهره بر هیدرولیکی سایز ۱۰ الی ۱۹ میلیمتر مدل NC1319 انرپک

تناژ : 5 تن
وزن : 1.2 کیلوگرم
نوع : مهر بر یکطرفه
سایز پیچ : M6 – M12