نمایش یک نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

مته 5 شیار هیلتی TE-YX 20/52

در شرکت هیلتی دستگاه ها، مته ها و قلم ها هماهنگ با یکدیگر تولید شده و در کنار هم تست