نمایش دادن همه 29 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

مته کرگیری سایز 300 میلی متر ROTHENBERGER

مته کرگیری سایز 300 میلی متر از برند ROTHENBERGER (مته دریل کرگیری) قطر مته 300 میلی متر / طول مته 430 میلی متر/ سری رزوه مته 1/4 1 اینچ 20 عدد سگمنت بر روی بدنه /طول سگمنت : 24 میلی متر / عرض : 24 میلی متر مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح، آسفالت، انواع سنگ، و مصالح ساختمانی  

مته کرگیری سایز 250 میلی متر ROTHENBERGER

مته کرگیری سایز 250 میلی متر از برند ROTHENBERGER (مته دریل کرگیری) قطر مته 250 میلی متر / طول مته 430 میلی متر/ سری رزوه مته 1/4 1 اینچ 20 عدد سگمنت بر روی بدنه /طول سگمنت : 24 میلی متر / عرض : 24 میلی متر مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح، آسفالت، انواع سنگ، و مصالح ساختمانی  

مته کرگیری سایز 200 میلی متر ROTHENBERGER

مته کرگیری سایز 200 میلی متر از برند ROTHENBERGER (مته دریل کرگیری) قطر مته 200 میلی متر / طول مته 430 میلی متر/ سری رزوه مته 1/4 1 اینچ 20 عدد سگمنت بر روی بدنه /طول سگمنت : 24 میلی متر / عرض : 24 میلی متر مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح، آسفالت، انواع سنگ، و مصالح ساختمانی  

مته کرگیری سایز 152 میلی متر ROTHENBERGER

مته کرگیری سایز 152 میلی متر از برند ROTHENBERGER (مته دریل کرگیری) قطر مته 152 میلی متر / طول مته 430 میلی متر/ سری رزوه مته 1/4 1 اینچ 12 عدد سگمنت بر روی بدنه /طول سگمنت : 24 میلی متر / عرض : 24 میلی متر مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح، آسفالت، انواع سنگ، و مصالح ساختمانی  

مته کرگیری سایز 132 میلی متر ROTHENBERGER

مته کرگیری سایز 132 میلی متر از برند ROTHENBERGER (مته دریل کرگیری) قطر مته 132 میلی متر / طول مته 430 میلی متر/ سری رزوه مته 1/4 1 اینچ 12 عدد سگمنت بر روی بدنه /طول سگمنت : 24 میلی متر / عرض : 24 میلی متر مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح، آسفالت، انواع سنگ، و مصالح ساختمانی  

مته کرگیری سایز 102 میلی متر ROTHENBERGER

مته کرگیری سایز 102 میلی متر از برند ROTHENBERGER (مته دریل کرگیری) قطر مته 102 میلی متر / طول مته 430 میلی متر/ سری رزوه مته 1/4 1 اینچ 12 عدد سگمنت بر روی بدنه /طول سگمنت : 24 میلی متر / عرض : 24 میلی متر مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) 

مته کرگیری سایز 72 میلی متر ROTHENBERGER

مته کرگیری سایز 72 میلی متر از برند ROTHENBERGER (مته دریل کرگیری) قطر مته 72 میلی متر / طول مته 430 میلی متر/ سری رزوه مته 1/4 1 اینچ 8 عدد سگمنت بر روی بدنه /طول سگمنت : 9 میلی متر / عرض : 24 میلی متر مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) 

مته کرگیری سایز 52 میلی متر ROTHENBERGER

مته کرگیری سایز 52 میلی متر از برند ROTHENBERGER (مته دریل کرگیری) قطر مته 52 میلی متر / طول مته 430 میلی متر/ سری رزوه مته 1/4 1 اینچ 6 عدد سگمنت بر روی بدنه /طول سگمنت : 9 میلی متر / عرض : 24 میلی متر مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) 

مته کرگیری سایز 40 میلی متر FRICO

مته کرگیری سایز 40 میلی متر از برند FRICO (مته دریل کرگیری) قطر مته 40 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران FRICO-BIT-40 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا متریال

مته کرگیری سایز 30 میلی متر ROTHENBERGER

مته کرگیری سایز 30 میلی متر از برند ROTHENBERGER (مته دریل کرگیری) قطر مته 30 میلی متر / طول مته 430 میلی متر/ سری مته 1/4 1 اینچ 6 عدد سگمنت بر روی بدنه /طول سگمنت : 9 میلی متر / عرض : 24 میلی متر مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) 

مته کرگیری سایز 35 میلی متر FRICO

مته کرگیری سایز 35 میلی متر از برند FRICO (مته دریل کرگیری) قطر مته 35 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران FRICO-BIT-35 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا متریال

مته کرگیری سایز 32 میلی متر FRICO

مته کرگیری سایز 32 میلی متر از برند FRICO (مته دریل کرگیری) قطر مته 230 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران FRICO-BIT-32 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا متریال

مته کرگیری سایز 30 میلی متر FRICO

مته کرگیری سایز 30 میلی متر از برند FRICO (مته دریل کرگیری) قطر مته 30 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران FRICO-BIT-30 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا متریال

مته کرگیری سایز 28 میلی متر FRICO

مته کرگیری سایز 28 میلی متر از برند FRICO (مته دریل کرگیری) قطر مته 28 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران FRICO-BIT-28 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا متریال

مته کرگیری سایز 26 میلی متر FRICO

مته کرگیری سایز 26 میلی متر از برند FRICO (مته دریل کرگیری) قطر مته 26 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران FRICO-BIT-26 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا متریال

مته کرگیری سایز 25 میلی متر FRICO

مته کرگیری سایز 25 میلی متر از برند FRICO (مته دریل کرگیری) قطر مته 25 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران FRICO-BIT-25 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا متریال

مته کرگیری سایز 24 میلی متر FRICO

مته کرگیری سایز 24 میلی متر از برند FRICO (مته دریل کرگیری) قطر مته 24 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران FRICO-BIT-24 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا متریال

مته کرگیری سایز 22 میلی متر FRICO

مته کرگیری سایز 22 میلی متر از برند FRICO (مته دریل کرگیری) قطر مته 22 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران FRICO-BIT-22 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا متریال

مته کرگیری سایز 20 میلی متر FRICO

مته کرگیری سایز 20 میلی متر از برند FRICO (مته دریل کرگیری) قطر مته 20 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران FRICO-BIT-20 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا

مته کرگیری سایز 25 میلی متر PINCER

مته کرگیری سایز 25 میلی متر از برند PINCER (مته دریل کرگیری) قطر مته 25 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران PINCER-BIT-25 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا

مته کرگیری سایز 24 میلی متر PINCER

مته کرگیری سایز 24 میلی متر از برند PINCER (مته دریل کرگیری) قطر مته 24 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران PINCER-BIT-24 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا

مته کرگیری سایز 22 میلی متر PINCER

مته کرگیری سایز 22 میلی متر از برند PINCER (مته دریل کرگیری) قطر مته 22 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران PINCER-BIT-22 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا

مته کرگیری سایز 20 میلی متر PINCER

مته کرگیری سایز 20 میلی متر از برند PINCER (مته دریل کرگیری) قطر مته 20 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران PINCER-BIT-20 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا

مته کرگیری سایز 18 میلی متر PINCER

مته کرگیری سایز 18 میلی متر از برند PINCER (مته دریل کرگیری) قطر مته 18 میلی متر / طول مته 400 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران PINCER-BIT-18 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا

مته کرگیری سایز 16 میلی متر PINCER

مته کرگیری سایز 16 میلی متر از برند PINCER (مته دریل کرگیری) قطر مته 16 میلی متر / طول مته 300 میلی متر/ سری مته  1/2 اینچ مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح / آزمایشگاهی (نمونه بردار) کد کالاعمران PINCER-BIT-16 / ساخت کشور چین / کیفیت بالا

مته کرگیری 32 میلی متر BSP

576,000 تومان
مته کرگیری از برند  بی اس پی BSP به قطر 32 میلی متر و طول مته 45 سانتی متر که

مته کرگیری 25 میلی متر BSP

550,000 تومان
مته کرگیری از برند  بی اس پی BSP به قطر 25 میلی متر و طول مته 45 سانتی متر که

مته کرگیری 24 میلی متر BSP

504,000 تومان
مته کرگیری از برند  بی اس پی BSP به قطر 24 میلی متر و طول مته 45 سانتی متر که

مته کرگیری 152 میلی متر BSP

2,432,000 تومان 2,350,000 تومان
مته کرگیری از برند  بی اس پی BSP به قطر 152 میلی متر و طول مته 55 سانتی متر که