نمایش 1–32 از 171 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

مته 5 شیار کوتاه سایز 32 چینی

مته 5 شیار کوتاه سایز 32 ساخت کشور چین مته 5 شیار به قطر 32 میلی متر و به طول

مته 5 شیار کوتاه سایز 30 چینی

مته 5 شیار کوتاه سایز 30 ساخت کشور چین مته 5 شیار به قطر 30 میلی متر و به طول

مته 5 شیار کوتاه سایز 28 چینی

مته 5 شیار کوتاه سایز 28 ساخت کشور چین مته 5 شیار به قطر 28 میلی متر و به طول

مته 5 شیار کوتاه سایز 26 چینی

مته 5 شیار کوتاه سایز 26 ساخت کشور چین مته 5 شیار به قطر 26 میلی متر و به طول

مته 5 شیار کوتاه سایز 25 چینی

مته 5 شیار کوتاه سایز 25 ساخت کشور چین مته 5 شیار به قطر 25 میلی متر و به طول

مته 5 شیار کوتاه سایز 24 چینی

168,000 تومان
مته 5 شیار کوتاه سایز 24 ساخت کشور چین مته 5 شیار به قطر 24 میلی متر و به طول

مته 5 شیار کوتاه سایز 22 چینی

145,000 تومان
مته 5 شیار کوتاه سایز 22 ساخت کشور چین مته 5 شیار به قطر 22 میلی متر و به طول

مته آهن 20 میلی متر VENUS DSH

430,000 تومان
مته HSS آهن در سایز 20 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب برای استفاده در مصالح

مته آهن 19 میلی متر VENUS DSH

420,000 تومان
مته HSS آهن در سایز 19 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب برای استفاده در مصالح

مته آهن 18 میلی متر VENUS DSH

390,000 تومان
مته HSS آهن در سایز 18 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب برای استفاده در مصالح

مته آهن 17 میلی متر VENUS DSH

360,000 تومان
مته HSS آهن در سایز 17 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب برای استفاده در مصالح

مته آهن 16 میلی متر VENUS DSH

298,000 تومان
مته HSS آهن در سایز 16 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب برای استفاده در مصالح

مته آهن 15.5 میلی متر VENUS DSH

289,000 تومان
مته HSS آهن در سایز 15.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب برای استفاده در مصالح

مته آهن 15 میلی متر VENUS DSH

266,000 تومان
مته HSS آهن در سایز 15 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب برای استفاده در مصالح

مته آهن 14.5 میلی متر VENUS DSH

252,000 تومان
مته HSS آهن در سایز 14.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب برای استفاده در مصالح

مته آهن 14 میلی متر VENUS DSH

211,000 تومان
مته HSS آهن در سایز 14 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب برای استفاده در مصالح

مته آهن 13.5 میلی متر VENUS DSH

196,000 تومان
مته HSS آهن در سایز 13.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب برای استفاده در مصالح

ست 5 عددی مته آهن 13 میلی متر VENUS DSH

845,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 13 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 12.5 میلی متر VENUS DSH

695,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 12.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 12 میلی متر VENUS DSH

625,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 12 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 11.5 میلی متر VENUS DSH

565,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 11.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 11 میلی متر VENUS DSH

525,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 11 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 10.5 میلی متر VENUS DSH

458,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 10.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 10 میلی متر VENUS DSH

415,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 10 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 9.5 میلی متر VENUS DSH

358,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 9.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 9 میلی متر VENUS DSH

345,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 9 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 8.5 میلی متر VENUS DSH

295,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 8.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 8 میلی متر VENUS DSH

498,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 8 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 7.5 میلی متر VENUS DSH

425,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 7.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 7 میلی متر VENUS DSH

362,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 7 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 6.5 میلی متر VENUS DSH

310,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 6.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 6 میلی متر VENUS DSH

262,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 6 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب