نمایش دادن همه 28 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

مته چهار شیار هیلتی TE-CX 24

برند آلمانی هیلتی HILTI پیشرو در طراحی و ساخت محصولات باکیفیت با شعار کارایی یرتر – دوام بیشتر با تولید

مته چهار شیار دیاجر 30

برند فرانسوی دیاجر DIAGER پیشرو در ساخت انواع مته برای مصالح ساختمانی مختلف با شعار طول عمر بالاتر و سوراخکاری

مته چهار شیار دیاجر 28

برند فرانسوی دیاجر DIAGER پیشرو در ساخت انواع مته برای مصالح ساختمانی مختلف با شعار طول عمر بالاتر و سوراخکاری

مته چهار شیار دیاجر 26

برند فرانسوی دیاجر DIAGER پیشرو در ساخت انواع مته برای مصالح ساختمانی مختلف با شعار طول عمر بالاتر و سوراخکاری

مته چهار شیار دیاجر 25

برند فرانسوی دیاجر DIAGER پیشرو در ساخت انواع مته برای مصالح ساختمانی مختلف با شعار طول عمر بالاتر و سوراخکاری

مته چهار شیار دیاجر 24

برند فرانسوی دیاجر DIAGER پیشرو در ساخت انواع مته برای مصالح ساختمانی مختلف با شعار طول عمر بالاتر و سوراخکاری

مته چهار شیار دیاجر 22

برند فرانسوی دیاجر DIAGER پیشرو در ساخت انواع مته برای مصالح ساختمانی مختلف با شعار طول عمر بالاتر و سوراخکاری

مته چهار شیار 20 میلی متر DIAGER

330,000 تومان 322,000 تومان
سایز : 20 mm طول : 26 cm کارگیر : 20 cm برند : دیاجر DIAGER ساخت : فرانسه

مته چهار شیار دیاجر 18

برند فرانسوی دیاجر DIAGER پیشرو در ساخت انواع مته برای مصالح ساختمانی مختلف با شعار طول عمر بالاتر و سوراخکاری

مته چهار شیار 16 میلی متر DIAGER

220,000 تومان 216,000 تومان
سایز : 16 mm طول : 26 cm کارگیر : 20 cm برند : دیاجر DIAGER ساخت : فرانسه

مته چهار شیار 14 میلی متر DIAGER

165,000 تومان 160,000 تومان
سایز : 14 mm طول : 26 cm کارگیر : 20 cm برند : دیاجر DIAGER ساخت : فرانسه

مته چهار شیار 12 میلی متر DIAGER

100,000 تومان 97,000 تومان
سایز : 12 mm طول : 16 cm کارگیر : 10 cm برند : دیاجر / DIAGER ساخت : فرانسه

مته چهار شیار 10 میلی متر DIAGER

92,000 تومان 85,000 تومان
سایز : 10 mm طول : 16 cm کارگیر : 10 cm برند : دیاجر ساخت : فرانسه

مته چهار شیار 8 میلی متر DIAGER

81,000 تومان 78,000 تومان
سایز : 8 mm طول : 16 cm کارگیر : 10 cm برند : دیاجر ساخت : فرانسه

مته چهار شیار 7 میلی متر DIAGER

75,000 تومان 71,000 تومان
سایز : 7 mm طول : 16 cm کارگیر : 10 cm برند : دیاجر ساخت : فرانسه

مته چهار شیار دیاجر 5

برند فرانسوی دیاجر DIAGER پیشرو در ساخت انواع مته برای مصالح ساختمانی مختلف با شعار طول عمر بالاتر و سوراخکاری

مته چهار شیار دیاجر 4

برند فرانسوی دیاجر DIAGER پیشرو در ساخت انواع مته برای مصالح ساختمانی مختلف با شعار طول عمر بالاتر و سوراخکاری

مته چهار شیار دیاجر 6

برند فرانسوی دیاجر DIAGER پیشرو در ساخت انواع مته برای مصالح ساختمانی مختلف با شعار طول عمر بالاتر و سوراخکاری

مته چهار شیار هیلتی TE-CX 22

برند آلمانی هیلتی HILTI پیشرو در طراحی و ساخت محصولات باکیفیت با شعار کارایی یرتر – دوام بیشتر با تولید

مته چهار شیار هیلتی TE-CX 20

برند آلمانی هیلتی HILTI پیشرو در طراحی و ساخت محصولات باکیفیت با شعار کارایی یرتر – دوام بیشتر با تولید

مته چهار شیار هیلتی TE-CX 18

برند آلمانی هیلتی HILTI پیشرو در طراحی و ساخت محصولات باکیفیت با شعار کارایی یرتر – دوام بیشتر با تولید

مته چهار شیار هیلتی TE-CX 16

برند آلمانی هیلتی HILTI پیشرو در طراحی و ساخت محصولات باکیفیت با شعار کارایی یرتر – دوام بیشتر با تولید

مته چهار شیار هیلتی TE-CX 14

برند آلمانی هیلتی HILTI پیشرو در طراحی و ساخت محصولات باکیفیت با شعار کارایی یرتر – دوام بیشتر با تولید

مته چهار شیار هیلتی TE-CX 12

برند آلمانی هیلتی HILTI پیشرو در طراحی و ساخت محصولات باکیفیت با شعار کارایی یرتر – دوام بیشتر با تولید

مته چهار شیار هیلتی TE-CX 10

برند آلمانی هیلتی HILTI پیشرو در طراحی و ساخت محصولات باکیفیت با شعار کارایی یرتر – دوام بیشتر با تولید

مته چهار شیار هیلتی TE-CX 7

برند آلمانی هیلتی HILTI پیشرو در طراحی و ساخت محصولات باکیفیت با شعار کارایی یرتر – دوام بیشتر با تولید

مته چهار شیار هیلتی TE-CX 8

برند آلمانی هیلتی HILTI پیشرو در طراحی و ساخت محصولات باکیفیت با شعار کارایی یرتر – دوام بیشتر با تولید

مته چهار شیار هیلتی TE-CX 6

برند آلمانی هیلتی HILTI پیشرو در طراحی و ساخت محصولات باکیفیت با شعار کارایی برتر – دوام بیشتر دست به