نمایش دادن همه 14 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

آچار لوله بر 1/4 – 2 اینچ مدل 34572 ریجید

وزن: 0.92 کیلوگرم
قطر لوله: 10 - 63 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 4 – 6 اینچ مدل 39957 ریجید

وزن: 2.23 کیلوگرم
قطر لوله: 110 - 160 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 4 – 6 اینچ مدل 31667 ریجید

وزن: 2.23 کیلوگرم
قطر لوله: 100 - 160 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 4 – 6 5/8 اینچ مدل 31662 ریجید

وزن: 2.23 کیلوگرم
قطر لوله: 100 - 170 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1 1/2 – 4 اینچ مدل 31657 ریجید

وزن: 1.72 کیلوگرم
قطر لوله: 50 - 110 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1 7/8 – 4 1/2 اینچ مدل 31652 ریجید

وزن: 1.72 کیلوگرم
قطر لوله: 48 - 116 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1 – 3 اینچ مدل 36592 ریجید

وزن: 0.92 کیلوگرم
قطر لوله: 25 - 75 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1/4 – 2 5/8 اینچ مدل 31642 ریجید

وزن: 0.92 کیلوگرم
قطر لوله: 6 - 66 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1 1/4 – 3 1/2 اینچ مدل 36597 ریجید

وزن: 0.92 کیلوگرم
قطر لوله: 32 - 90 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1/4 – 2 اینچ مدل 31647 ریجید

وزن: 0.92 کیلوگرم
قطر لوله: 10 - 63 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 3/8 – 1 اینچ مدل 32078 ریجید

وزن: 0.50 کیلوگرم
قطر لوله: 10 - 25 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1/8 – 2 اینچ مدل 66747 ریجید

وزن: 0.50 کیلوگرم
قطر لوله: 10 - 50 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1/8 – 1 1/4 اینچ مدل 31637 ریجید

وزن: 0.56 کیلوگرم
قطر لوله: 10 - 40 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1/4 – 1 5/8 اینچ مدل 31632 ریجید

وزن: 0.56 کیلوگرم
قطر لوله6 - 42 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا