نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

لامپ ال ای دی 65 وات مدل بولینگ نمانور با پایه E40

نوع پایه: E40 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 65 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 70 وات مدل بولینگ نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 70 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 50 وات مدل بولینگ نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 50 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 70 وات مدل G150 نمانور با پایه E40

نوع پایه: E40 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 70 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 50 وات مدل G150 نمانور با پایه E40

نوع پایه: E40 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 50 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 85 وات مدل های بی نمانور با پایه E40

نوع پایه: E40 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 85 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی اشکی 7 وات مدل CA37 نمانور با پایه E14

نوع پایه: E14 شکل ظاهری: اشکی بازه توان مصرفی: 7 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی اشکی 5 وات مدل CA37 نمانور با پایه E14

نوع پایه: E14 شکل ظاهری: اشکی بازه توان مصرفی: 5 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی شمعی 7 وات مدل C37 نمانور با پایه E14

نوع پایه: E14 شکل ظاهری: شمعی بازه توان مصرفی: 7 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی شمعی 5 وات مدل C37 نمانور با پایه E14

نوع پایه: E14 شکل ظاهری: شمعی بازه توان مصرفی: 5 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 50 وات مدل لوتوس نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 50 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 40 وات مدل لوتوس نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 40 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی سفینه 50 وات مدل UFO نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: سفینه بازه توان مصرفی: 50 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی سفینه 30 وات مدل UFO نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: سفینه بازه توان مصرفی: 30 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی سفینه 50 وات مدل UFO نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: سفینه بازه توان مصرفی: 50 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی سفینه 30 وات مدل UFO نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: سفینه بازه توان مصرفی: 30 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 50 وات مدل مگنولیا نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 50 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 40 وات مدل مگنولیا نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 40 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 9 وات مدل R63 نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 9 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 150 وات مدل T158 نمانور با پایه E40

نوع پایه: E40 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 150 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 125 وات مدل T158 نمانور با پایه E40

نوع پایه: E40 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 125 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 95 وات مدل T150 نمانور با پایه E40

نوع پایه: E40 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 95 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 75 وات مدل T135 نمانور با پایه E40

نوع پایه: E40 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 75 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 50 وات مدل T120 نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 50 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 40 وات مدل T120 نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 40 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 30 وات مدل T100 نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 30 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 20 وات مدل T80 نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 20 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 15 وات مدل T70 نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 15 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 12 وات مدل T60 نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 12 وات برند: نمانور/Namanoor

لامپ ال ای دی 15 وات مدل G120 نمانور با پایه E27

نوع پایه: E27 شکل ظاهری: حبابی بازه توان مصرفی: 15 وات برند: نمانور/Namanoor