نمایش دادن همه 21 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

پایه فشارسنج مدل GA4 انرپک

فشار کاری : 700 بار
سایز دنده نری: 1/4 NPTF
سایز دنده مادگی: 3/8 NPTF

پایه فشارسنج مدل GA3 انرپک

فشار کاری : 700 بار
سایز دنده نری: 3/8 NPTF
سایز دنده مادگی: 3/8 NPTF

پایه فشارسنج مدل GA2 انرپک

فشار کاری : 700 بار
سایز دنده نری: 3/8 NPTF
سایز دنده مادگی: 3/8 NPTF

پایه فشارسنج مدل GA1 انرپک

فشار کاری : 700 بار
سایز دنده نری: 3/8 NPTF
سایز دنده مادگی: 3/8 NPTF

فشارسنج 7۰۰ باری مدل T6003L انرپک

جنس بدنه: آلومینیوم استیل
نوع فشارسنج: خشک
فشار کاری : 700 بار
قطر صفحه: 162 میلیمتر

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GP10S انرپک

جنس بدنه: استیل
فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF835B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF813B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF510B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF50B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF230B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF20B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF120B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF10B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل G2535L انرپک

نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 63 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 28۰۰ باری مدل T6010L انرپک

جنس بدنه: استنلس استیل
نوع فشارسنج: خشک
فشار کاری : 2800 بار
قطر صفحه: 192 میلیمتر

فشارسنج ۱4۰۰ باری مدل T6008L انرپک

جنس بدنه: استنلس استیل
نوع فشارسنج: خشک
فشار کاری : 1400 بار
قطر صفحه: 162 میلیمتر

فشارسنج ۱۰۰۰ باری مدل GP15S انرپک

جنس بدنه: استیل
نوع فشارسنج: خشک
فشار کاری : 1000 بار
قطر صفحه: 100 میلیمتر

فشارسنج ۱۰۰۰ باری مدل G4040L انرپک

نوع فشارسنج: روغنی
فشار کاری : 1000 بار
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج ۱۰۰۰ باری مدل G2536L انرپک

نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 63 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل