نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

صفحه برش فلز مدل DW8570 دیوالت

مناسب برش : فلز قطر شفت : 22.23 میلی متر قطر صفحه : 180 میلی متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

صفحه برش فلز مدل DWA4524SIA دیوالت

مناسب برش : فلز قطر شفت : 22.23 میلی متر قطر صفحه : 180 میلی متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

صفحه برش فلز مدل DWA4524IA دیوالت

مناسب برش : فلز قطر شفت : 22.23 میلی متر قطر صفحه : 180 میلی متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر