نمایش دادن همه 20 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

مجموعه 5 عددی صفحه سنگ پرفیل‌بر مدل SH3553-5 شیلدر

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 355 میلی متر قطر شفت : 25.4 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

مجموعه 2 عددی صفحه سنگ پرفیل‌بر مدل SH3553-2 شیلدر

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 355 میلی متر قطر شفت : 25.4 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

مجموعه 2 عددی صفحه سنگ برش آهن مدل SH14413-C شیلدر

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 115-180 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

مجموعه 2 عددی صفحه سنگ برش مدل SH2304-2 شیلدر

مناسب برش : سنگ قطر صفحه : 230 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 4 میلی متر

مجموعه 2 عددی صفحه سنگ سایش آهن مدل SH12413-G شیلدر

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 115-180 میلی‌متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 6 میلی متر

مجموعه 5 عددی صفحه سنگ برش مدل SH1803-5 شیلدر

مناسب برش : سنگ قطر صفحه : 180 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

صفحه سنگ برش مدل SH18016-1 شیلدر

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 180 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 1.6 میلی متر

مجموعه 10 عددی صفحه سنگ برش مدل SH18016-10 شیلدر

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 180 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 1.6 میلی متر

مجموعه 5 عددی صفحه سنگ برش مدل SH2304-5 شیلدر

مناسب برش : سنگ قطر صفحه : 230 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 4 میلی متر

مجموعه 2 عددی صفحه سنگ برش مدل SH18003-2 شیلدر

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 180 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

مجموعه 2 عددی صفحه سنگ برش مینی مدل SH1151-2 شیلدر

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 115 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 1 میلی متر

مجموعه 5 عددی صفحه سنگ برش مینی مدل SH1151-5 شیلدر

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 115 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 1 میلی متر

مجموعه 2 عددی صفحه سنگ ساب مدل SH1156-2 شیلدر

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 115 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 6 میلی متر

مجموعه 5 عددی صفحه سنگ ساب مدل SH1156-5 شیلدر

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 115 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 6 میلی متر

مجموعه 25 عددی صفحه سنگ برش استیل مدل AC51151 اکتیو تولز

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 115 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 1 میلی متر

مجموعه 10 عددی صفحه سنگ برش آهن مدل AC5013 اکتیو تولز

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 180 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

مجموعه 2 عددی صفحه سنگ سایش آهن مدل AC5016 اکتیو

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 180 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 6 میلی متر

مجموعه 2 عددی صفحه سنگ برش آهن مدل AC5053 اکتیو تولز

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 115 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

مجموعه 2 عددی صفحه سنگ برش آهن مدل AC5013 اکتیو تولز

مناسب برش : فلز قطر صفحه : 180 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

صفحه سنگ برش مدل AC5223 اکتیو

مناسب برش : سنگ قطر صفحه : 230 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر