نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

صفحه برش الماسه مدل DC-D 115 GP مخصوص گرانیت هیلتی

مناسب برای: گرانیت قطر صفحه: 115 میلی‌متر ضخامت صفحه: 2 میلی متر

صفحه برش الماسه مدل DC-D 125 CR هیلتی

مناسب برای: گرانیت قطر صفحه: 125 میلی‌متر ضخامت صفحه: 2 میلی متر

صفحه برش الماسه مدل DC-D 125 GP مخصوص گرانیت هیلتی

مناسب برای: گرانیت قطر صفحه: 125 میلی‌متر ضخامت صفحه: 2 میلی متر

صفحه برش الماسه مدل P-T 115 هیلتی

مناسب برای: سرامیک , گرانیت ضخامت صفحه: 1.2 میلی متر قطر صفحه: 115 میلی‌متر

صفحه برش الماسه مدل P-T 180 هیلتی

مناسب برای: سرامیک , گرانیت ضخامت صفحه: 2.2 میلی متر قطر صفحه: 180 میلی‌متر

صفحه برش الماسه مدل P-T 125 هیلتی

مناسب برای: سرامیک , گرانیت ضخامت صفحه: 1.2 میلی متر قطر صفحه: 125 میلی‌متر

صفحه برش الماسه مدل P-T 230 هیلتی

مناسب برای: سرامیک , گرانیت ضخامت صفحه: 2.8 میلی متر قطر صفحه: 230 میلی‌متر

صفحه برش الماسه مدل P-S 180 هیلتی

مناسب برای: سنگ قطر صفحه: 180 میلی‌متر ضخامت صفحه: 1.4 میلی متر

صفحه برش الماسه مدل P-S 125 هیلتی

مناسب برای: سنگ قطر صفحه: 125 میلی‌متر ضخامت صفحه: 1.4 میلی متر

صفحه برش الماسه مدل P-S 115 هیلتی

مناسب برای: سنگ قطر صفحه: 115 میلی‌متر ضخامت صفحه: 1.4 میلی متر

صفحه برش الماسه مدل P-S 230 هیلتی

مناسب برای: سنگ قطر صفحه: 230 میلی‌متر ضخامت صفحه: 1.8 میلی متر