نمایش 1–32 از 54 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

رول بولت غلافی 20/200

18,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 20 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 24 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 20/150

17,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 20 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 24 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 20/120

17,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 20 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 24 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 18/200

16,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 18 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 22 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 18/150

16,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 18 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 22 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 18/120

15,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 18 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 22 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 18/100

15,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 18 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 22 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 16/200

15,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 16 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 20 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 16/150

14,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 16 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 20 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 16/120

14,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 16 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 20 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 16/100

13,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 16 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 20 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 14/200

12,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 14 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 18 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 14/150

11,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 14 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 18 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 14/120

9,900 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 14 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 18 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 14/100

9,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 14 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 18 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 10/150

8,400 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 10 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 14 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 10/120

8,100 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 10 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 14 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 10/100

7,900 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 10 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 14 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 10/80

7,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 10 میلی متر طول : 80 میلی متر مته کاشت : 14 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/200

10,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/150

9,800 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/120

9,400 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/100

8,800 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/80

8,200 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 80 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 8/150

7,700 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 8 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 12 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 8/120

7,100 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 8 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 12 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 8/100

6,700 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 8 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 12 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 8/80

6,350 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 8 میلی متر طول : 80 میلی متر مته کاشت : 12 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 6/100

6,100 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 6 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 10 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 6/70

5,800 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 6 میلی متر طول : 70 میلی متر مته کاشت : 10 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 6/50

5,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 6 میلی متر طول : 50 میلی متر مته کاشت : 8 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

بولت SLA-S 24 آپولومیا

بولت فوق سنگین SLA مدل S سایز 24 طول 125 / 140 / 165 دارای تائیدیه ETA