نمایش 1–32 از 53 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

جک هیدرولیک 100 تن با کورس 15 سانت مدل CLRG-1006 انرپک

وزن: 40 کیلوگرم
کورس جک: 150 میلیمتر
طول جک : 281 میلیمتر قطر جک : 165 میلیمتر

جک هیدرولیک 100 تن با کورس 10 سانت مدل CLRG-1004 انرپک

وزن: 29 کیلوگرم
کورس جک: 100 میلیمتر
طول جک : 232 میلیمتر قطر جک : 165 میلیمتر

جک هیدرولیک 100 تن با کورس 5 سانت مدل CLRG-1002 انرپک

وزن: 19 کیلوگرم
کورس جک: 50 میلیمتر
طول جک : 181 میلیمتر قطر جک : 165 میلیمتر

جک هیدرولیک 100 تن با کورس 25 سانت مدل CLRG-10010 انرپک

وزن: 60 کیلوگرم
کورس جک: 250 میلیمتر
طول جک : 381 میلیمتر قطر جک : 165 میلیمتر

جک هیدرولیک 100 تن با کورس 30 سانت مدل CLRG-10012 انرپک

وزن: 71 کیلوگرم
کورس جک: 300 میلیمتر
طول جک : 431 میلیمتر قطر جک : 165 میلیمتر

جک هیدرولیک 50 تن با کورس 30 سانت مدل CLRG-5012 انرپک

وزن: 34 کیلوگرم
کورس جک: 300 میلیمتر
طول جک : 412 میلیمتر قطر جک : 130 میلیمتر

جک هیدرولیک 50 تن با کورس 25 سانت مدل CLRG-5010 انرپک

وزن: 30 کیلوگرم
کورس جک: 250 میلیمتر
طول جک : 361 میلیمتر قطر جک : 130 میلیمتر

جک هیدرولیک 100 تن با کورس 20 سانت مدل CLRG-1008 انرپک

وزن: 60 کیلوگرم
کورس جک: 200 میلیمتر
طول جک : 331 میلیمتر قطر جک : 165 میلیمتر

جک هیدرولیک 100 تن با کورس 26 سانت مدل RC-10010 انرپک

وزن: 72 کیلوگرم
کورس جک: 260 میلیمتر طول جک : 450 میلیمتر قطر جک : 178 میلیمتر

جک هیدرولیک 50 تن با کورس 5 سانت مدل CLRG-502 انرپک

وزن: 17 کیلوگرم
کورس جک: 1.98 اینچ طول جک : 6.38 اینچ قطر جک : 5.12 اینچ

جک هیدرولیک 50 تن با کورس 20 سانت مدل CLRG-508 انرپک

وزن: 27 کیلوگرم
کورس جک: 200 میلیمتر طول جک : 311 میلیمتر قطر جک : 130 میلیمتر

جک هیدرولیک 50 تن با کورس 15 سانت مدل CLRG-506 انرپک

وزن: 23 کیلوگرم
کورس جک: 150 میلیمتر طول جک : 261 میلیمتر قطر جک : 130 میلیمتر

جک هیدرولیک 50 تن با کورس 10 سانت مدل CLRG-504 انرپک

وزن: 20 کیلوگرم
کورس جک: 100 میلیمتر طول جک : 212 میلیمتر قطر جک : 5.12 اینچ

جک هیدرولیک 10 تن با کورس 355 میلیمتر مدل RC-1014 انرپک

وزن: 8.1 کیلوگرم
کورس جک: 355 میلیمتر طول جک : 450 میلیمتر قطر جک : 75 میلیمتر

جک هیدرولیک 10 تن با کورس 304 میلیمتر مدل RC-1012 انرپک

وزن: 6.75 کیلوگرم
کورس جک: 304 میلیمتر طول جک : 395 میلیمتر قطر جک : 75 میلیمتر

جک هیدرولیک 10 تن با کورس 257 میلیمتر مدل RC-1010 انرپک

وزن: 6.3 کیلوگرم
کورس جک: 257 میلیمتر طول جک : 349 میلیمتر قطر جک : 75 میلیمتر

جک هیدرولیک 100 تن با کورس 17 سانت مدل RC-1006 انرپک

وزن: 58.5 کیلوگرم
کورس جک: 168 میلیمتر طول جک : 357 میلیمتر قطر جک : 178 میلیمتر

جک هیدرولیک 15 تن با کورس 254 میلیمتر مدل RC-1510 انرپک

وزن: 9.5 کیلوگرم
کورس جک: 254 میلیمتر طول جک : 373 میلیمتر قطر جک : 70 میلیمتر

جک هیدرولیک 15 تن با کورس 25 میلیمتر مدل RC-151 انرپک

وزن: 3.24 کیلوگرم
کورس جک: 25 میلیمتر طول جک : 124 میلیمتر قطر جک : 70 میلیمتر

جک هیدرولیک 10 تن با کورس 203 میلیمتر مدل RC-108 انرپک

وزن: 5.4 کیلوگرم
کورس جک: 203 میلیمتر طول جک : 298 میلیمتر قطر جک : 75 میلیمتر

جک هیدرولیک 10 تن با کورس 155 میلیمتر مدل RC-106 انرپک

وزن: 4.4 کیلوگرم
کورس جک: 155 میلیمتر طول جک : 274 میلیمتر قطر جک : 75 میلیمتر

جک هیدرولیک 15 تن با کورس 100 میلیمتر مدل RC-154 انرپک

وزن: 5 کیلوگرم
کورس جک: 100 میلیمتر طول جک : 200 میلیمتر قطر جک : 70 میلیمتر

جک هیدرولیک 15 تن با کورس 50 میلیمتر مدل RC-152 انرپک

وزن: 4 کیلوگرم
کورس جک: 50 میلیمتر طول جک : 150 میلیمتر قطر جک : 70 میلیمتر

جک هیدرولیک 15 تن با کورس 355 میلیمتر مدل RC-1514 انرپک

وزن: 12 کیلوگرم
کورس جک: 355 میلیمتر طول جک : 474 میلیمتر قطر جک : 70 میلیمتر

جک هیدرولیک 15 تن با کورس 304 میلیمتر مدل RC-1512 انرپک

وزن: 11 کیلوگرم
کورس جک: 304 میلیمتر طول جک : 423 میلیمتر قطر جک : 70 میلیمتر

جک هیدرولیک 25 تن با کورس 260 میلیمتر مدل RC-2510 انرپک

وزن: 14 کیلوگرم
کورس جک: 260 میلیمتر طول جک : 374 میلیمتر قطر جک : 86 میلیمتر

جک هیدرولیک 25 تن با کورس 25 میلیمتر مدل RC-251 انرپک

وزن: 6 کیلوگرم
کورس جک: 25 میلیمتر طول جک : 139 میلیمتر قطر جک : 86 میلیمتر

جک هیدرولیک 15 تن با کورس 203 میلیمتر مدل RC-158 انرپک

وزن: 8.1 کیلوگرم
کورس جک: 203 میلیمتر طول جک : 322 میلیمتر قطر جک : 70 میلیمتر

جک هیدرولیک 15 تن با کورس 152 میلیمتر مدل RC-156 انرپک

وزن: 6.7 کیلوگرم
کورس جک: 152 میلیمتر طول جک : 271 میلیمتر قطر جک : 70 میلیمتر

جک هیدرولیک 25 تن با کورس 100 میلیمتر مدل RC-254 انرپک

وزن: 8.1 کیلوگرم
کورس جک: 100 میلیمتر طول جک : 216 میلیمتر قطر جک : 86 میلیمتر

جک هیدرولیک 25 تن با کورس 50 میلیمتر مدل RC-252 انرپک

وزن: 6.3 کیلوگرم
کورس جک: 50 میلیمتر طول جک : 165 میلیمتر قطر جک : 86 میلیمتر

جک هیدرولیک 25 تن با کورس 362 سانت مدل RC-2514 انرپک

وزن: 17.5 کیلوگرم
کورس جک: 362 میلیمتر طول جک : 476 میلیمتر قطر جک : 85 میلیمتر