نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5112 رونیکس

قطر صفحه : 250 میلی متر ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر 

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5111 رونیکس

قطر صفحه : 250 میلی متر ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر 

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5110 رونیکس

قطر صفحه : 250 میلی متر ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر 

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5109 رونیکس

قطر صفحه : 250 میلی متر ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر