نمایش دادن همه 17 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

مجموعه 26 عددی تیغ اره عمودبر مدل 647634 بوش

کاربری: چوب اندازه تیغه: 100 میلی متر جنس تیغه: HCS

مجموعه 10 عددی تیغه عمودبر مدل 2607010631 بوش

کاربری: آهن اندازه تیغه: 100 میلی متر جنس تیغه: HSS

مجموعه 10 عددی تیغ اره عمودبر مدل 2607010630 بوش

کاربری: چوب , آهن اندازه تیغه: 100 میلی متر جنس تیغه: HCS

مجموعه 10 عددی تیغ اره عمودبر کد 0666 بوش

کاربری: چوب , آهن , پی وی سی , آلومینیوم اندازه تیغه: 100 میلی متر جنس تیغه: HSS

مجموعه 5 عددی تیغه عمودبر مدل 2608634897 بوش

کاربری: چوب جنس تیغه: BiM اندازه تیغه: 100 میلی متر

مجموعه 5 عددی تیغه عمودبر مدل 2608630058 بوش

کاربری: چوب جنس تیغه : HCS قطر صفحه : 100 میلی متر

مجموعه 5 عددی تیغه عمودبر مدل 2608638473 بوش

کاربری: آهن جنس تیغه : HSS قطر صفحه : 100 میلی متر

مجموعه 5 عددی تیغه عمود بر مدل 2608631017 بوش

کاربری: آلومینیوم جنس تیغه : HSS قطر صفحه : 100 میلی متر

مجموعه 5 عددی تیغه عمود بر مدل 2608630014 بوش

جنس تیغه : HCS کاربری: MDF , چوب قطر صفحه : 100 میلی متر

مجموعه 5 عددی تیغ اره عمودبر مدل 2608630030 بوش

طول عملیاتی: 74 میلی متر قطر صفحه : 100 میلی متر جنس تیغه : HCS

مجموعه 5 عددی تیغه عمود بر مدل T102D بوش

مناسب برش : پروفیل قطر صفحه : 100 میلی متر جنس تیغه : HCS

مجموعه 5 عددی تیغ اره عمودبر مدل T345XF بوش

مناسب برش : چوب , MDF , پی وی سی قطر صفحه : 130 میلی متر جنس تیغه : HCS

مجموعه 5 عددی تیغ اره عمودبر چوب مدل T111C بوش

مناسب برش : چوب , MDF قطر صفحه : 100 میلی متر جنس تیغه : HCS

مجموعه 5 عددی تیغه عمود بر مدل T102H بوش

مناسب برش : پروفیل , پی وی سی قطر صفحه : 100 میلی متر جنس تیغه : HCS

مجموعه 5 عددی تیغ اره عمودبر مدل T101B بوش

مناسب برش : چوب , MDF , پی وی سی قطر صفحه : 100 میلی متر جنس تیغه : HCS

مجموعه 5 عددی تیغ اره عمودبر چوب مدل T144D بوش

مناسب برش : چوب , MDF قطر صفحه : 100 میلی متر جنس تیغه : HCS