نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

تیغ اره افقی بر مدل DT2355 دیوالت

جنس تیغه : HCS و HSS اندازه تیغه : 315 میلی متر مناسب برش : چوب , آهن , MDF , پی وی سی

تیغ اره افقی بر مدل DT2364 دیوالت

جنس تیغه : HCS اندازه تیغه : 305 میلی متر مناسب برش : پی وی سی , چوب

مجموعه 5 عددی تیغه اره افقی بر مدل DT-2349 دیوالت

جنس تیغه : BiM اندازه تیغه : 228 میلی متر مناسب برش : پی وی سی , چوب

مجموعه 5 عددی تیغه اره افقی بر مدل DT2354 دیوالت

جنس تیغه : BiM اندازه تیغه : 203 میلی متر مناسب برش : پروفیل , آهن

مجموعه 5 عددی تیغه اره افقی بر مدل DT2314L دیوالت

جنس تیغه : BiM اندازه تیغه : 305 میلی متر مناسب برش : چوب , پی وی سی

مجموعه 5 عددی تیغه اره افقی بر مدل DT2300L دیوالت

جنس تیغه : BiM اندازه تیغه : 152 میلی متر مناسب برش : چوب , MDF

مجموعه 5 عددی تیغه اره افقی بر مدل DT2362 دیوالت

جنس تیغه : HCS اندازه تیغه : 152 میلی متر مناسب برش : پی وی سی , چوب

مجموعه 5 عددی تیغه اره افقی بر مدل DT2387 دیوالت

جنس تیغه : BiM اندازه تیغه : 203 میلی متر مناسب برش : پی وی سی

مجموعه 5 عددی تیغه اره افقی بر مدل DT2348 دیوالت

جنس تیغه : BiM اندازه تیغه : 152 میلی متر مناسب برش : چوب , پی وی سی , پروفیل

مجموعه 5 عددی تیغه اره افقی بر مدل DT2384 دیوالت

جنس تیغه : BiM مناسب برش : پروفیل , آهن اندازه تیغه : 152 میلی متر

مجموعه 5 عددی تیغه اره افقی بر مدل DT2307L دیوالت

جنس تیغه : BiM مناسب برش : چوب اندازه تیغه : 228 میلی متر