نمایش دادن همه 27 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

مته آهن سایز 13 میلی متر VENUS DSH

145,000 تومان
مته آهن سایز 13 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 12.5 میلی متر VENUS DSH

132,000 تومان
مته آهن سایز 12.5 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 12 میلی متر VENUS DSH

128,000 تومان
مته آهن سایز 12 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 11.5 میلی متر VENUS DSH

105,000 تومان
مته آهن سایز 11.5 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 11 میلی متر VENUS DSH

98,000 تومان
مته آهن سایز 11 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 10.5 میلی متر VENUS DSH

88,000 تومان
مته آهن سایز 10.5 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 10 میلی متر VENUS DSH

75,000 تومان
مته آهن سایز 10 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 9.5 میلی متر VENUS DSH

60,000 تومان
مته آهن سایز 9.5 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 9 میلی متر VENUS DSH

56,000 تومان
مته آهن سایز 9 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 8.5 میلی متر VENUS DSH

58,000 تومان
مته آهن سایز 8.5 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 8 میلی متر VENUS DSH

52,000 تومان
مته آهن سایز 8 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 7.5 میلی متر VENUS DSH

38,500 تومان
مته آهن سایز 7.5 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 7 میلی متر VENUS DSH

35,500 تومان
مته آهن سایز 7 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 6.5 میلی متر VENUS DSH

29,000 تومان
مته آهن سایز 6.5 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 6 میلی متر VENUS DSH

24,000 تومان
مته آهن سایز 6 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 5.5 میلی متر VENUS DSH

22,000 تومان
مته آهن سایز 3 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 5 میلی متر VENUS DSH

19,500 تومان
مته آهن سایز 3 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 4.5 میلی متر VENUS DSH

17,000 تومان
مته آهن سایز 3 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 4.2 میلی متر VENUS DSH

15,500 تومان
مته آهن سایز 3 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 4 میلی متر VENUS DSH

14,000 تومان
مته آهن سایز 3 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 3.2 میلی متر VENUS DSH

9,500 تومان
مته آهن سایز 3 میلی متر از برند VENUS DSH محصولی که قصد معرفی آن را داریم  مته HSS آهن

مته آهن سایز 3 میلی متر VENUS DSH

7,500 تومان
مته آهن در سایز 3 میلی متر از برند VENUS DSH مناسب برای استفاده در مصالح آهن و استنلس استیل / ساخت کشور چین Co 5 / W 6.4 / Mo 5 / Cr 4.3 / v 1.8 درصد آلیاژ های به کار رفته در این مته 

مته آهن سایز 2.5 میلی متر VENUS DSH

5,800 تومان
مته آهن در سایز 2.5 میلی متر از برند VENUS DSH مناسب برای استفاده در مصالح آهن و استنلس استیل / ساخت کشور چین Co 5 / W 6.4 / Mo 5 / Cr 4.3 / v 1.8 درصد آلیاژ های به کار رفته در این مته 

مته آهن سایز 2 میلی متر VENUS DSH

5,500 تومان
مته آهن در سایز 2 میلی متر از برند VENUS DSH مناسب برای استفاده در مصالح آهن و استنلس استیل / ساخت کشور چین Co 5 / W 6.4 / Mo 5 / Cr 4.3 / v 1.8 درصد آلیاژ های به کار رفته در این مته 

مته آهن سایز 1.75 میلی متر VENUS DSH

7,000 تومان
مته آهن در سایز 1.75 میلی متر از برند VENUS DSH مناسب برای استفاده در مصالح آهن و استنلس استیل / ساخت کشور چین Co 5 / W 6.4 / Mo 5 / Cr 4.3 / v 1.8 درصد آلیاژ های به کار رفته در این مته 

مته آهن سایز 1.5 میلی متر VENUS DSH

5,500 تومان
مته آهن در سایز 1.5 میلی متر از برند VENUS DSH مناسب برای استفاده در مصالح آهن و استنلس استیل / ساخت کشور چین Co 5 / W 6.4 / Mo 5 / Cr 4.3 / v 1.8 درصد آلیاژ های به کار رفته در این مته 

مته آهن سایز 1 میلی متر VENUS DSH

5,000 تومان
مته آهن در سایز 1 میلی متر از برند VENUS DSH مناسب برای استفاده در مصالح آهن و استنلس استیل / ساخت کشور چین Co 5 / W 6.4 / Mo 5 / Cr 4.3 / v 1.8 درصد آلیاژ های به کار رفته در این مته