نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

بولت فیشر EA II 16/65

کد کالا عمران : FISCHER-BOLT-EAII-16/65 / انکر بولت مکانیکی FISCHER بولت مکانیکی 16/65 EA II دارای لبه و بدون شیار (عاج) بر روی بدنه قطر بولت : 16 میلی متر / طول بولت : 65 میلی متر / مدل لبه دار  دارای تائیدیه بتن C20 / 25 تا C50 / 60، ترک خورده بتن C20 / 25 تا C50 / 60، بدون ترک خوردگی

بولت فیشر EA II 12/50

کد کالا عمران : FISCHER-BOLT-EAII-12/50 / انکر بولت مکانیکی FISCHER بولت مکانیکی 12/50 EA II دارای لبه و بدون شیار (عاج) بر روی بدنه قطر بولت : 12 میلی متر / طول بولت : 50 میلی متر / مدل لبه دار  دارای تائیدیه بتن C20 / 25 تا C50 / 60، ترک خورده بتن C20 / 25 تا C50 / 60، بدون ترک خوردگی

بولت فیشر EA II 10/40

6,500 تومان
کد کالا عمران : FISCHER-BOLT-EAII-10/40 / انکر بولت مکانیکی FISCHER بولت مکانیکی 10/40 EA II دارای لبه و بدون شیار (عاج) بر روی بدنه قطر بولت : 10 میلی متر / طول بولت : 40 میلی متر / مدل لبه دار  دارای تائیدیه بتن C20 / 25 تا C50 / 60، ترک خورده بتن C20 / 25 تا C50 / 60، بدون ترک خوردگی

بولت فیشر EA II 10/30

کد کالا عمران : FISCHER-BOLT-EAII-10/30 / انکر بولت مکانیکی FISCHER بولت مکانیکی 10/30 EA II دارای لبه و بدون شیار (عاج) بر روی بدنه قطر بولت : 10 میلی متر / طول بولت : 30 میلی متر / مدل لبه دار  دارای تائیدیه بتن C20 / 25 تا C50 / 60، ترک خورده بتن C20 / 25 تا C50 / 60، بدون ترک خوردگی

بولت فیشر EA II 8/30

4,500 تومان
کد کالا عمران : FISCHER-BOLT-EAII-8/30 / انکر بولت مکانیکی FISCHER بولت مکانیکی 8/30 EA II دارای لبه و بدون شیار (عاج) بر روی بدنه قطر بولت : 8 میلی متر / طول بولت : 30 میلی متر / مدل لبه دار  دارای تائیدیه بتن C20 / 25 تا C50 / 60، ترک خورده بتن C20 / 25 تا C50 / 60، بدون ترک خوردگی

بولت فیشر FBN II M20

انکر بولت مکانیکی fischer Bolt anchor FBN II 20/30 کد کالا عمران :28000FBNII20 / انکر بولت مکانیکی از برند فیشر سایز انکر : M 20 - طول انکر : 187 mm - سایز مته : M 20 - طول کاشت : 165 mm تاییدیه ETA DOP 2016 DOP 2013 گزارش تست (حفاظت از آتش)

بولت فیشر FBN II M16

48,000 تومان 45,000 تومان
انکر بولت مکانیکی fischer Bolt anchor FBN II 16/25 کد کالا عمران :28000FBNII16  / انکر بولت مکانیکی از برند فیشر سایز انکر : M 16 - طول انکر :145 mm - سایز مته : M 16 - طول کاشت : 129 mm تاییدیه ETA DOP 2016 DOP 2013 گزارش تست (حفاظت از آتش)

بولت فیشر FBN II M12

29,000 تومان
انکر بولت مکانیکی fischer Bolt anchor FBN II 12/10 کد کالا عمران :28000FBNII12  / انکر بولت مکانیکی از برند فیشر سایز انکر : M 12 - طول انکر :106 mm - سایز مته : M 12 - طول کاشت : 95 mm تاییدیه ETA DOP 2016 DOP 2013 گزارش تست (حفاظت از آتش)

بولت فیشر FBN II M10

22,000 تومان
انکر بولت مکانیکی fischer Bolt anchor FBN II 10/10 کد کالا عمران :28000FBNII10  / انکر بولت مکانیکی از برند فیشر سایز انکر : M 10 - طول انکر :86 mm - سایز مته : M 10 - طول کاشت : 78 mm تاییدیه ETA DOP 2016 DOP 2013 گزارش تست (حفاظت از آتش)

بولت فیشر FBN II M8

18,000 تومان
انکر بولت مکانیکی fischer Bolt anchor FBN II 8/10 کد کالا عمران :28000FBNII8  / انکر بولت مکانیکی از برند فیشر سایز انکر : M8 - طول انکر :71 mm - سایز مته : M8 - طول کاشت : 66 mm تاییدیه ETA DOP 2016 DOP 2013 گزارش تست (حفاظت از آتش)