نمایش دادن همه 19 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

کمان اره استنلی مدل123-15-1

کد کالاعمران : 3200230 / کد محصول :123-15-1 کمان اره از برند استنلی / دارای عمق برش 100 میلی‌متر
 
 

کمان اره استنلی مدل E-20206

کد کالاعمران : 3200229 / کد محصول :E-20206 کمان اره از برند استنلی / دارای تیغه به طول 30 سانتی‌متر
 
 

کمان اره استنلی مدل 122-15-1

کد کالاعمران : 3200228 / کد محصول : 122-15-1 کمان اره از برند استنلی / دارای تیغه به طول 30.5 سانتی‌متر
 
 

کمان اره استنلی مدل E-15200

کد کالاعمران : 3200227 / کد محصول :E-15200 کمان اره از برند استنلی / دارای تیغه به طول 30.5 سانتی‌متر
 
 

اره دستی استنلی مدل 473-15

کد کالاعمران : 3200226 / کد محصول :473-15 اره دستی از برند استنلی / دارای تیغه به طول 60.9 سانتی‌متر
 
 

اره استنلی مدل 556-20-0

کد کالاعمران : 3200225 / کد محصول :556-20-0 اره از برند استنلی / دارای تیغه به طول 15.5 سانتی‌متر
 
 

اره باغبانی نووا مدل NTS 2333

کد کالاعمران :3200231  / کد محصول :NTS-2333 اره باغبانی از برند نووا / دارای تیغه به طول 33 سانتی‌متر

اره باغبانی خمیده نووا مدل NTS 2233

کد کالاعمران :3200224  / کد محصول :NTS-2233 اره باغبانی خمیده از برند نووا / دارای تیغه به طول 33 سانتی‌متر

اره باغبانی خمیده نووا مدل NTS-2335

کد کالاعمران :3200223  / کد محصول :NTS-2335 اره باغبانی خمیده از برند نووا / دارای تیغه به طول 35 سانتی‌متر

اره باغبانی نووا مدل NTS 2324

کد کالاعمران :3200222  / کد محصول :NTS 2324    اره باغبانی از برند نووا / دارای تیغه به طول 41 سانتی‌متر

اره باغبانی تاشو نووا مدل NTS 2321

کد کالاعمران :3200221  / کد محصول :NTS 2321 اره باغبانی تاشو از برند نووا / دارای تیغه به طول 21 سانتی‌متر

اره باغبانی نووا مدل NTS 2338

کد کالاعمران :3200220  / کد محصول :NTS 2338 اره باغبانی از برند نووا / دارای تیغه به طول 38 سانتی‌متر

کمان اره نووا مدل NTH-2351

کد کالاعمران :3200219  / کد محصول :NTH-2351 کمان اره از برند نووا / دارای تیغه به طول 30 سانتی‌متر

اره باغبانی نووا مدل NTS 2234

کد کالاعمران :3200218  / کد محصول :NTS 2234 اره باغبانی از برند نووا / دارای تیغه به طول 33 سانتی‌متر

اره باغبانی تاشو غلاف دار مدل NTS-2212 نووا

کد کالاعمران :3200217  / کد محصول :NTS 2212 اره باغبانی از برند نووا / دارای تیغه به طول 12 سانتی‌متر

اره باغبانی نووا مدل NTS 2224

کد کالاعمران :3200216  / کد محصول :NTS 2224 اره باغبانی از برند نووا / دارای تیغه به طول 24 سانتی‌متر

کمان اره نووا مدل NTH2350

کد کالاعمران : 3200215/ کد محصول :NTH2350  کمان اره از برند نووا/ دارای تیغه به طول 31 سانتی‌متر

الماس شیشه بر استنلی 040-14-0

کد کالاعمران : 3200214 / کد محصول :040-14-0 اره تاشو از برند استنلی / دارای تیغه به طول 3.5 سانتی‌متر
 

الماس شیشه بر نووا مدل NTG1100

کد کالاعمران : 3200213/ کد محصول :NTG1100 اره تاشو از برند نووا/ دارای تیغه به طول 3.5 سانتی‌متر