نمایش 1–32 از 80 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

تبدیل دریل کرگیری هیلتی 130/160

1,400,000 تومان 1,370,000 تومان

تبدیل دریل کرگیری هیلتی (هزار خار)

1,200,000 تومان 1,100,000 تومان

دنباله مته کرگیری 1 1/4 اینچ 50 سانتی

900,000 تومان

دنباله مته کرگیری 1/2 اینچ

300,000 تومان750,000 تومان

دنباله مته کرگیری 1/4 1 اینچ

250,000 تومان580,000 تومان

دنباله مته کرگیری 1 1/4 اینچ 30 سانتی

540,000 تومان

سگمنت مته کرگیری طرح ROOF

22,000 تومان400,000 تومان

سگمنت مته کرگیری طرح SPOT

22,000 تومان400,000 تومان

سگمنت مته کرگیری طرح BSP C2

22,000 تومان400,000 تومان

سگمنت مته کرگیری طرح BSP C1

22,000 تومان400,000 تومان

دنباله مته کرگیری 1 1/4 اینچ 20 سانتی

370,000 تومان

راد تمام رزوه سایز 20/260 ایرانی

24,500 تومان 24,000 تومان

راد تمام رزوه سایز 16/190 ایرانی

19,500 تومان 19,000 تومان

مهره واشر دار سایز 20 میلی متر

5,000 تومان15,000 تومان

مهره واشر دار سایز 16 میلی متر

5,000 تومان15,000 تومان

مهره واشر دار سایز 14 میلی متر

5,000 تومان15,000 تومان

مهره واشر دار سایز 12 میلی متر

5,000 تومان15,000 تومان

مهره واشر دار سایز 10 میلی متر

5,000 تومان15,000 تومان

مهره واشر دار سایز 8 میلی متر

5,000 تومان15,000 تومان

مهره واشر دار سایز 6 میلی متر

5,000 تومان15,000 تومان

مهره واشر دار سایز 5 میلی متر

5,000 تومان15,000 تومان

مهره شش گوش سایز 125 میلی متر

1,000 تومان3,500 تومان

مهره شش گوش سایز 110 میلی متر

1,000 تومان3,500 تومان

مهره شش گوش سایز 100 میلی متر

1,000 تومان3,500 تومان

مهره شش گوش سایز 90 میلی متر

1,000 تومان3,500 تومان

مهره شش گوش سایز 80 میلی متر

1,000 تومان3,500 تومان

مهره شش گوش سایز 76 میلی متر

1,000 تومان3,500 تومان

مهره شش گوش سایز 72 میلی متر

1,000 تومان3,500 تومان

مهره شش گوش سایز 64 میلی متر

1,000 تومان3,500 تومان

مهره شش گوش سایز 60 میلی متر

1,000 تومان3,500 تومان

مهره شش گوش سایز 52 میلی متر

1,000 تومان3,500 تومان

مهره شش گوش سایز 45 میلی متر

1,000 تومان3,500 تومان