نمایش دادن همه 23 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 54 70

فرز آهنگری

فرز آهنگری برقی مدل CT13069 کرون

940,000 تومان

فرز آهنگری دی سی ای مدل ASM02-180B

فرز آهنگری دی سی ای مدل ASM03-180B

فرز سنگ بری آاگ مدل WS 2200-230

2,250,000 تومان

فرز سنگ بری آاگ مدل WS 24-230 V

2,540,000 تومان

فرز سنگ بری متابو مدل W22-230 MVT

2,330,000 تومان

فرز سنگ بری متابو مدل W24-230 MVT

2,670,000 تومان

فرز سنگ بری متابو مدل W26-230 MVT

2,610,000 تومان

فرز سنگبری شارژی متابو مدل WPB 36-18 LTX BL 230 Quick

17,550,000 تومان

فرز سنگبری مدل 1362 بوش

2,970,000 تومان

فرز سنگبری مدل GA9020 ماکیتا

فرز سنگبری مدل GA9040S ماکیتا

فرز سنگبری مدل GWS 20-230 H بوش

2,300,000 تومان

فرز سنگبری مدل GWS 22-230 H بوش

1,990,000 تومان

فرز سنگبری مدل GWS21-230H بوش

2,150,000 تومان

فرز سنگبری مدل GWS24-230H بوش

2,950,000 تومان

فرز سنگبری مدل GWS26-230H بوش

3,090,000 تومان

فرز سنگبری مدل DWE492 دیوالت

سنگ رومیزی مدل DW752R دیوالت

فرز سنگبری

فرز سنگ بری مدل D28492 دیوالت

فرز سنگ بری مدل DWE4579 دیوالت