نمایش 1–16 از 22 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 24 36 42

صفحه برش فلز 180 میلیمتری بوش

تماس بگیرید

مناسب برش : فلز
قطر صفحه : 180 میلی متر
قطر شفت : 22.23 میلی‌متر
ضخامت صفحه : 3 میلی متر

صفحه ساب استیل 100 میلیمتری بوش

تماس بگیرید

قطر صفحه : 100 میلی متر
قطر شفت : 22.23 میلی‌متر
ضخامت : 4 میلیمتر

صفحه ساب فلز 115 میلیمتری بوش

تماس بگیرید

مناسب برش : فلز
قطر صفحه : 115 میلی متر
قطر شفت : 22.23 میلی‌متر
ضخامت صفحه : 6 میلی متر

صفحه ساب فلز 180 میلیمتری بوش

تماس بگیرید

مناسب برش : فلز
قطر صفحه : 180 میلی متر
قطر شفت : 22.23 میلی‌متر
ضخامت صفحه : 6 میلی متر

صفحه ساب فلز مدل DWA4514FCIA دیوالت

تماس بگیرید

مناسب برش : فلز
قطر شفت : 22.23 میلی متر
قطر صفحه : 115 میلی متر
ضخامت صفحه : 6 میلی متر

صفحه ساب فلز مدل DWA4514IA دیوالت

تماس بگیرید

مناسب برش : فلز
قطر شفت : 22.23 میلی متر
قطر صفحه : 115 میلی متر
ضخامت صفحه : 6.4 میلی متر

صفحه ساب فلز مدل DWA4514SIA دیوالت

تماس بگیرید

مناسب برش : فلز – استیل
قطر شفت : 22.23 میلی متر
قطر صفحه : 115 میلی متر
ضخامت صفحه : 6.4 میلی متر

صفحه ساب فلز مدل DX7921-AE دیوالت

تماس بگیرید

مناسب برش : فلز
قطر صفحه : 115 میلی متر
قطر شفت : 22.23 میلی‌متر
ضخامت صفحه : 6 میلی متر

صفحه ساب فلز مدل DX7961EA دیوالت

تماس بگیرید

مناسب برش : فلز
قطر صفحه : 180 میلی متر
قطر شفت : 22.23 میلی‌متر
ضخامت صفحه : 6 میلی متر

مجموعه 2 عددی صفحه سنگ سایش آهن مدل SH12413-G شیلدر

تماس بگیرید

مناسب برش : فلز
قطر صفحه : 115-180 میلی‌متر
قطر شفت : 22.23 میلی‌متر
ضخامت صفحه : 6 میلی متر

صفحه برش آهن مینی مدل metal10 کرون

تماس بگیرید

کاربری: فلز
قطر صفحه: 115 میلی‌متر
قطر شفت:
22.2 میلی‌متر

صفحه ساب آهن و استیل مدل 27A1156022AS بلوشارک

تماس بگیرید

کاربری: فلز
قطر صفحه: 115 میلی‌متر
قطر شفت:
22 میلی‌متر

صفحه ساب آهن و استیل مدل 27A1806522 EU بلوشارک

تماس بگیرید

کاربری: فلز
قطر صفحه: 180 میلی‌متر
قطر شفت:
22 میلی‌متر

صفحه ساب فلز مدل KGW-1115 کنزاکس

تماس بگیرید

مناسب برای: فلز
قطر صفحه: 115 میلی‌متر
ضخامت صفحه: 6 میلی متر

صفحه ساب مدل KGW-1180 کنزاکس

تماس بگیرید

مناسب برای: فلز
قطر صفحه: 180 میلی‌متر
ضخامت صفحه: 6 میلی متر

صفحه ساب مدل MS6 کرون

تماس بگیرید

کاربری: فلز
قطر صفحه: 115 میلی‌متر
قطر شفت:
22.2 میلی‌متر