نمایش 1–16 از 79 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 24 36 42

تيغ اره ديسکي مدل PA 1679 بوش

تماس بگیرید

مناسب برش : گرانیت
قطر صفحه : 115 میلی متر
قطر شفت : 22.2 میلی‌متر

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5101 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 150 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5104 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 180 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5107 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 200 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5108 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 230 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5112 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 250 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5116 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 300 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5117 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 350 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه چوب بر مدل DT1957QZ دیوالت

تماس بگیرید

مناسب برش : چوب
قطر صفحه : 250 میلی متر
قطر شفت: 30 میلی متر

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5102 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 180 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5103 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 180 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5105 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 200 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5106 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 200 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5109 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 250 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5110 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 250 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر

 

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5111 رونیکس

تماس بگیرید

قطر صفحه : 250 میلی متر
ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر
قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر