نمایش 1–32 از 38 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

پرگار صنعتی (3)

کولیس دستی (28)

گونیا دستی (5)

گونیا صنعتی (2)

کولیس ساده 100 سانت مدل 406-533 میتوتویو

کولیس ساده 75 سانت مدل 405-533 میتوتویو

کولیس ساده 50 سانت مدل 404-533 میتوتویو

کولیس ساعتی 30 سانت مدل 745-505 میتوتویو

کولیس ساعتی 20 سانت مدل 731-505 میتوتویو

کولیس ساعتی 15 سانت مدل 730-505 میتوتویو

کولیس دیجیتال 30 سانت مدل 10-754-500 میتوتویو

کولیس دیجیتال 15 سانت مدل 30-196-500 میتوتویو

کولیس 15 سانت مدل 104-530 میتوتویو

کولیس 30 سانت مدل 119-530 میتوتویو

کولیس 15 سانت مدل 312-530 میتوتویو

کولیس 20 سانت مدل 118-530 میتوتویو

کولیس دیجیتال 20 سانت مدل 20-197-500 میتوتویو

پرگار خارج سنج مدل 200-7262 اینسایز

پرگار داخل سنج مدل 300-7261 اینسایز

پرگار ساعتی داخل سنج مدل 35-2321 اینسایز

گونیا صنعتی مدل 500-4707 اینسایز

گونیا صنعتی مدل 300-4707 اینسایز

کولیس پایه دار ساده 60 سانت مدل 1250-600 اینسایز

کولیس عمق سنج دیجیتال مدل 1141-200A اینسایز

کولیس عمق سنج دیجیتال مدل 1141-150A اینسایز

کولیس دیجیتال 20 سانت مدل 1108-200 اینسایز

کولیس دیجیتال 30 سانت مدل 1108-300 اینسایز

کولیس دیجیتال 15 سانت مدل 1108-150 اینسایز

کولیس ساعتی 30 سانت مدل 1312-300A اینسایز

کولیس ساعتی 20 سانت مدل 1312-200A اینسایز

کولیس ساعتی 15 سانت مدل 1311-150A اینسایز

کولیس ساعتی 30 سانت مدل 1311-300A اینسایز

کولیس ساعتی مدل 1312-150A اینسایز

کولیس مدل 1205-2002S گستره 0-200 میلی متر اینسایز

کولیس مدل 1205-1502S اینسایز

شابلون کلید پریز با تراز کد 318 کاپرو