نمایش دادن همه 31 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

انکر کپسولی (7)

چسب کاشت میلگرد (11)

متعلقات جانبی و نصب (13)

گان تزریق چسب HDM500

2,350,000 تومان

چسب هیلتی HY 200-R

845,000 تومان 840,000 تومان

چسب هیلتی RE 500V3

790,000 تومان 780,000 تومان

تیوپ مشکی گان هیلتی

700,000 تومان 680,000 تومان

چسب هیلتی RE 100

550,000 تومان 540,000 تومان

چسب فیشر FIS EM

445,000 تومان 425,000 تومان

چسب کاشت ResiFIX VYSF آپولو میا

368,500 تومان

گان تزریق چسب 345 LAVA GROUP

345,000 تومان 330,000 تومان

چسب کاشت MEMO HOT 345

125,000 تومان 118,000 تومان

گان تزریق چسب ASG پلاستیکی 345

100,000 تومان 94,000 تومان

راد تمام رزوه VA AST سایز M30 آپولو میا

راد تمام رزوه VA AST سایز M24 آپولو میا

راد تمام رزوه VA AST سایز M20 آپولو میا

راد تمام رزوه VA AST سایز M16 آپولو میا

راد تمام رزوه VA AST سایز M12 آپولو میا

راد تمام رزوه VA AST سایز M10 آپولو میا

راد تمام رزوه VA AST سایز M8 آپولو میا

انکر کپسولی VA سایز M30 آپولو میا

انکر کپسولی VA سایز M24 آپولو میا

انکر کپسولی VA سایز M20 آپولو میا

انکر کپسولی VA سایز M16 آپولو میا

انکر کپسولی VA سایز M12 آپولو میا

انکر کپسولی VA سایز M10 آپولو میا

انکر کپسولی VA سایز M8 آپولو میا

چسب فیشر FIS VL

چسب فیشر FIS V

گان تزریق چسب HDE 500-A22

چسب هیلتی HY 200-A

تیوپ قرمز گان هیلتی

چسب هیلتی RE500

چسب هیلتی RE500-SD