ولتاژ چیست

معرفی و توضیح در مورد کمیت ولتاژ

ولتاژ یا اختلاف پتانسیلالکتریکی یا فشار برق، کار لازم برای جابه‌جا کردن واحد بار الکتریکی از نقطه‌ای به نقطهٔ دیگر است .  اختلاف پتانسیل الکتریکی می‌تواند منجر به برقراری جریان الکتریکی شود. برای میدان الکترواستاتیک، ولتاژ معادل با اختلاف پتانسیل الکتریکی است، ولی در حالت کلی که میدان الکتریکی و مغناطیسی با زمان تغییر می‌کنند این دو معادل یکدیگر نیستند. در این حالت پتانسیل مغناطیسی نیز مطرح می‌شود.