نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

پروفیل FUS 62/41/2.5 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/41/2.5 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/41/2.00 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/41/1.5 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/21/1.5 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/21/2 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل MQ 41D

پروفیل دوبل از برند هیلتی HILTI در دسته سیستم باربری متوسط با روکش گالوانیزه به روش Sendzimir تا 20 میکرون

پروفیل MQ 21D

پروفیل دوبل از برند هیلتی HILTI در دسته سیستم باربری متوسط با روکش گالوانیزه به روش Sendzimir تا 20 میکرون

پروفیل MQ 72

پروفیل از برند هیلتی HILTI در دسته سیستم باربری متوسط با روکش گالوانیزه به روش Sendzimir تا 20 میکرون در

پروفیل MQ 41

پروفیل از برند هیلتی HILTI در دسته سیستم باربری متوسط با روکش گالوانیزه به روش Sendzimir  تا 20 میکرون در

پروفیل MQ 21

پروفیل از برند هیلتی HILTI در دسته سیستم باربری متوسط با روکش گالوانیزه به روش Sendzimir  تا 20 میکرون در

اتصال 90 درجه پروفیل CM-C-B

قطعه اتصال 90 درجه پروفیل با کد فنی CM-C-B از برند کانکت مناسب برای پروفیل های دسته متوسط ( سری

اتصال گوشه ساده CM-C-AD

قطعه اتصال گوشه ساده با کد فنی CM-C-AD از برند کانکت مناسب برای پروفیل های دسته متوسط ( سری 40