نمایش 1–32 از 47 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

سیستم نصب سبک (34)

سیستم نصب متوسط (13)

سیستم نصب سنگین (1)

پروفیل FUS 62/41/2.5 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/41/2.5 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/41/2.00 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/41/1.5 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/21/1.5 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/21/2 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

واشر پروفیل HK 31 فیشر

واشر پروفیل HK 31 واشر پروفیل به کد فنی HK 31 از برند فیشر که مناسب برای استفاده در سیستم

مهره کشویی پروفیل FSM فیشر

مهره کشویی ساپورت تاسیسات مهره کشویی پروفیل به کد فنی FSM از برند فیشر که مناسب برای استفاده در سیستم

اتصال تخت طولی SV 31 فیشر

اتصال تخت طولی  و یا رابط پروفیل تخت رابط پروفیل تخت به کد فنی SV 31 از برند فیشر که

دستک پروفیل ALK 17 فیشر

دستک پروفیل ALK 17 از برند فیشر دستک ساپورت تاسیساتی فیشر به کد فنی ALK 17 که در دسته سیستم

دستک پروفیل ALK 30 فیشر

دستک پروفیل ALK 30 از برند فیشر دستک ساپورت تاسیساتی فیشر به کد فنی ALK 30 که در دسته سیستم

دستک پروفیل ALK 37 فیشر

دستک پروفیل ALK 37 از برند فیشر دستک ساپورت تاسیساتی فیشر به کد فنی ALK 37 که در دسته سیستم

درپوش پروفیل AK 37 فیشر

در پوش ساپورت تاسیسات از برند فیشر در پوش ساپورت تاسیساتی فیشر به کد فنی AK 37 که در دسته

درپوش پروفیل AK 30 فیشر

در پوش ساپورت تاسیسات از برند فیشر در پوش ساپورت تاسیساتی فیشر به کد فنی AK 30 که در دسته

درپوش پروفیل AK 17 فیشر

در پوش ساپورت تاسیسات از برند فیشر در پوش ساپورت تاسیساتی فیشر به کد فنی AK 17 که در دسته

پروفیل FLS 17/1.0 فیشر

ساپورت تاسیسات از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FLS 17/1.0 مناسب برای نصب های

پروفیل FLS 30/1.0 فیشر

ساپورت تاسیسات از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FLS 30/1.0 مناسب برای نصب های

پروفیل FLS 37/1.2 فیشر

ساپورت تاسیسات از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FLS 37/1.2 مناسب برای نصب های

مهره بالدار MM-WN

قطعه مهره بالدار  از برند هیلتی HILTI در دسته سیستم باربری سبک با روکش گالوانیزه به روش Sendzimir ساخته شده

تکیه گاه پروفیل MM-R-16-36

قطعه تکیه گاه پروفیل  از برند هیلتی HILTI در دسته سیستم باربری سبک با روکش گالوانیزه به روش Sendzimir ساخته

پروفیل MQ 41D

پروفیل دوبل از برند هیلتی HILTI در دسته سیستم باربری متوسط با روکش گالوانیزه به روش Sendzimir تا 20 میکرون

پروفیل MQ 21D

پروفیل دوبل از برند هیلتی HILTI در دسته سیستم باربری متوسط با روکش گالوانیزه به روش Sendzimir تا 20 میکرون

پروفیل MQ 72

پروفیل از برند هیلتی HILTI در دسته سیستم باربری متوسط با روکش گالوانیزه به روش Sendzimir تا 20 میکرون در

پروفیل MQ 41

پروفیل از برند هیلتی HILTI در دسته سیستم باربری متوسط با روکش گالوانیزه به روش Sendzimir  تا 20 میکرون در

پروفیل MQ 21

پروفیل از برند هیلتی HILTI در دسته سیستم باربری متوسط با روکش گالوانیزه به روش Sendzimir  تا 20 میکرون در

پروفیل MM-C 45

پروفیل از برند هیلتی HILTI با روکش گالوانیزه Sendzimir سایز 32 میلی متر عرض و ارتفاع 45.4 میلی متر به

پروفیل MM-C 36

پروفیل از برند هیلتی HILTI با روکش گالوانیزه Sendzimir سایز 30 میلی متر عرض و ارتفاع 36 میلی متر به

پروفیل MM-C 30

پروفیل از برند هیلتی HILTI با روکش گالوانیزه Sendzimir سایز 30 میلی متر عرض و ارتفاع 30.3 میلی متر به

پروفیل MM-C 16

پروفیل از برند هیلتی HILTI با روکش گالوانیزه Sendzimir سایز  30 میلی متر عرض و ارتفاع 16.3 میلی متر به

اتصال 90 درجه پروفیل CM-C-B

قطعه اتصال 90 درجه پروفیل با کد فنی CM-C-B از برند کانکت مناسب برای پروفیل های دسته متوسط ( سری

اتصال گوشه ساده CM-C-AD

قطعه اتصال گوشه ساده با کد فنی CM-C-AD از برند کانکت مناسب برای پروفیل های دسته متوسط ( سری 40

دستک لچکی دو طرفه

قطعه دستک لچکی دو طرفه با کد فنی CBD-L-300 از برند کانکت مناسب برای پروفیل های دسته سبک( سری 30