نمایش دادن همه 17 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

بست روکش دار رگلاژی 90 RAYAN

14,400 تومان
بست رایان / RAYAN بست روکش دار مدل رگلاژی مناسب لوله سایز 85 الی 95 صنایع ساختمانی - تاسیساتی و ... ضخامت ورق ها 2.0 و 1.5 میلی متر ساخت کشور ایران

بست روکش دار رگلاژی 110 RAYAN

17,100 تومان
بست رایان / RAYAN بست روکش دار مدل رگلاژی مناسب لوله سایز 109 الی 115 صنایع ساختمانی - تاسیساتی و ... ضخامت ورق ها 1.5 و 1.2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست روکش دار رگلاژی 75 RAYAN

12,000 تومان
بست رایان / RAYAN بست روکش دار مدل رگلاژی مناسب لوله سایز 70 الی 77 صنایع ساختمانی - تاسیساتی و ... ضخامت ورق ها 1.5 و 1.2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست روکش دار رگلاژی 63 RAYAN

10,100 تومان
بست رایان / RAYAN بست روکش دار مدل رگلاژی مناسب لوله سایز 60 الی 65 صنایع ساختمانی - تاسیساتی و ... ضخامت ورق ها 1.5 و 1.2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست روکش دار رگلاژی 50 RAYAN

9,500 تومان
بست رایان / RAYAN بست روکش دار مدل رگلاژی مناسب لوله سایز 47 الی 53 صنایع ساختمانی - تاسیساتی و ... ضخامت ورق ها 1.5 و 1.2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست مهره دار 200 RAYAN

38,000 تومان
بست رایان / RAYAN لوله سایز 195 الی 205 مناسب لوله آب / فاضلاب مهره کمبو 10 و 12 میلی متر ضخامت ورق 2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست مهره دار 160 RAYAN

29,000 تومان
بست رایان / RAYAN لوله سایز 155 الی 163 مناسب لوله آب / فاضلاب مهره کمبو 10 و 12 میلی متر ضخامت ورق 2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست مهره دار 125 RAYAN

19,180 تومان
بست رایان / RAYAN لوله سایز 115 الی 127 مناسب لوله آب / فاضلاب مهره کمبو 8 و 10 میلی متر ضخامت ورق 2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست مهره دار 110 RAYAN

12,600 تومان
بست رایان / RAYAN لوله سایز 107 الی 117 مناسب لوله آب / فاضلاب مهره کمبو 8 و 10 میلی متر ضخامت ورق 1.5 میلی متر ساخت کشور ایران

بست مهره دار 90 RAYAN

10,800 تومان
بست رایان / RAYAN لوله سایز 81 الی 92 مناسب لوله آب / فاضلاب مهره کمبو 8 و 10 میلی متر ضخامت ورق 1.5 میلی متر ساخت کشور ایران

بست مهره دار 75 RAYAN

10,200 تومان
بست رایان / RAYAN لوله سایز 67 الی 77 مناسب لوله آب / فاضلاب مهره کمبو 8 و 10 میلی متر ضخامت ورق 1.2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست مهره دار 63 RAYAN

7,320 تومان
بست رایان / RAYAN لوله سایز 55 الی 65 مناسب لوله آب / فاضلاب مهره کمبو 8 میلی متر ضخامت ورق 1.2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست مهره دار 50 RAYAN

6,120 تومان
بست رایان / RAYAN لوله سایز 47 الی 53 مناسب لوله آب / فاضلاب مهره کمبو 8 میلی متر ضخامت ورق 1.2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست مهره دار 40 RAYAN

6,050 تومان
بست رایان / RAYAN لوله سایز 38 الی 44 مناسب لوله آب / فاضلاب مهره کمبو 8 میلی متر ضخامت ورق 1.2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست مهره دار 32 RAYAN

5,750 تومان
بست رایان / RAYAN لوله سایز 30 الی 36 مناسب لوله آب / فاضلاب مهره کمبو 8 میلی متر ضخامت ورق 1.2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست مهره دار 25 RAYAN

5,700 تومان
بست رایان / RAYAN لوله سایز 23 الی 27 مناسب لوله آب / فاضلاب مهره کمبو 8 میلی متر ضخامت ورق 1.2 میلی متر ساخت کشور ایران

بست مهره دار 20-16 RAYAN

5,500 تومان
بست رایان / RAYAN لوله سایز 16 الی 20 مناسب لوله آب / فاضلاب مهره کمبو 8 میلی متر ضخامت ورق 1.2 میلی متر ساخت کشور ایران