نمایش 1–32 از 59 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

ست 5 عددی مته آهن 13 میلی متر VENUS DSH

845,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 13 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 12.5 میلی متر VENUS DSH

695,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 12.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 12 میلی متر VENUS DSH

625,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 12 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 11.5 میلی متر VENUS DSH

565,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 11.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 11 میلی متر VENUS DSH

525,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 11 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 10.5 میلی متر VENUS DSH

458,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 10.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 10 میلی متر VENUS DSH

415,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 10 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 9.5 میلی متر VENUS DSH

358,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 9.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 9 میلی متر VENUS DSH

345,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 9 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 8.5 میلی متر VENUS DSH

295,000 تومان
ست مته 5 عددی مته HSS آهن در سایز 8.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 8 میلی متر VENUS DSH

498,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 8 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 7.5 میلی متر VENUS DSH

425,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 7.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 7 میلی متر VENUS DSH

362,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 7 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 6.5 میلی متر VENUS DSH

310,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 6.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 6 میلی متر VENUS DSH

262,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 6 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 5.5 میلی متر VENUS DSH

235,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 5.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 5 میلی متر VENUS DSH

194,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 4.5 میلی متر VENUS DSH

158,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 4.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 4.2 میلی متر VENUS DSH

148,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 4.2 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 4 میلی متر VENUS DSH

125,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 4 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 3.5 میلی متر VENUS DSH

115,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 3.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 3.2 میلی متر VENUS DSH

120,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 3.2 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 3 میلی متر VENUS DSH

84,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 3 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 2.5 میلی متر VENUS DSH

75,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 2.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 2 میلی متر VENUS DSH

59,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 2 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 1.75 میلی متر VENUS DSH

66,500 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 1.75 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 1.5 میلی متر VENUS DSH

48,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 1.5 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 10 عددی مته آهن 1 میلی متر VENUS DSH

45,000 تومان
ست مته 10 عددی مته HSS آهن در سایز 1 میلی متر از برند ونوس دی اس اچ که مناسب

ست 5 عددی مته آهن 13 میلی متر VENUS DSH

710,000 تومان
برند ونوس دی اس اچ با تجربه سی ساله در تولید سبک های مختلف مته در کشور چین برای استفاده

ست 5 عددی مته آهن 12/5 میلی متر VENUS DSH

655,000 تومان
برند ونوس دی اس اچ با تجربه سی ساله در تولید سبک های مختلف مته در کشور چین برای استفاده

ست 5 عددی مته آهن 12 میلی متر VENUS DSH

635,000 تومان
برند ونوس دی اس اچ با تجربه سی ساله در تولید سبک های مختلف مته در کشور چین برای استفاده

ست 5 عددی مته آهن 11/5 میلی متر VENUS DSH

520,000 تومان
برند ونوس دی اس اچ با تجربه سی ساله در تولید سبک های مختلف مته در کشور چین برای استفاده