نمایش 1–32 از 70 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

مته کرگیری 47 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 47 میلی متر که طول کل مته برابر با 45 سانتی متر

مته کرگیری 40 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 40 میلی متر که طول کل مته برابر با 45 سانتی متر

مته کرگیری 35 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 35 میلی متر که طول کل مته برابر با 35 سانتی متر

مته کرگیری 32 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 32 میلی متر که طول کل مته برابر با 35 سانتی متر

مته کرگیری 30 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 30 میلی متر که طول کل مته برابر با 35 سانتی متر

مته کرگیری 28 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 28 میلی متر که طول کل مته برابر با 35 سانتی متر

مته کرگیری 25 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 25 میلی متر که طول کل مته برابر با 35 سانتی متر

مته کرگیری 24 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 24 میلی متر که طول کل مته برابر با 35 سانتی متر

مته کرگیری 22 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 22 میلی متر که طول کل مته برابر با 35 سانتی متر

مته کرگیری 20 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 20 میلی متر که طول کل مته برابر با 35 سانتی متر

مته کرگیری 18 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 18 میلی متر که طول کل مته برابر با 35 سانتی متر

مته کرگیری 16 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 16 میلی متر که طول کل مته برابر با 35 سانتی متر

مته کرگیری 300 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 300 میلی متر که طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 250 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 250 میلی متر که طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 226 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 226 میلی متر که طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 202 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 202 میلی متر که طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 172 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 172 میلی متر که طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 152 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 152 میلی متر که طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 132 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 132 میلی متر که طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 127 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 127 میلی متر که طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 112 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 112 میلی متر که طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 102 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 102 میلی متر که طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 82 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 82 میلی متر که طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 72 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 72 میلی متر که طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 62 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 62 میلی متر و طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 52 میلی متر BOSCH

مته کرگیری از برند بوش BOSCH به قطر 52 میلی متر و طول کل مته برابر با 50 سانتی متر

مته کرگیری 40 میلی متر BSP

600,000 تومان
مته کرگیری از برند  بی اس پی BSP به قطر 40 میلی متر و طول مته 45 سانتی متر که

مته کرگیری 38 میلی متر BSP

570,000 تومان
مته کرگیری از برند  بی اس پی BSP به قطر 38 میلی متر و طول مته 45 سانتی متر که

مته کرگیری 35 میلی متر BSP

525,000 تومان
مته کرگیری از برند  بی اس پی BSP به قطر 35 میلی متر و طول مته 45 سانتی متر که

مته کرگیری سایز 300 میلی متر ROTHENBERGER

مته کرگیری سایز 300 میلی متر از برند ROTHENBERGER (مته دریل کرگیری) قطر مته 300 میلی متر / طول مته 430 میلی متر/ سری رزوه مته 1/4 1 اینچ 20 عدد سگمنت بر روی بدنه /طول سگمنت : 24 میلی متر / عرض : 24 میلی متر مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح، آسفالت، انواع سنگ، و مصالح ساختمانی  

مته کرگیری سایز 250 میلی متر ROTHENBERGER

مته کرگیری سایز 250 میلی متر از برند ROTHENBERGER (مته دریل کرگیری) قطر مته 250 میلی متر / طول مته 430 میلی متر/ سری رزوه مته 1/4 1 اینچ 20 عدد سگمنت بر روی بدنه /طول سگمنت : 24 میلی متر / عرض : 24 میلی متر مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح، آسفالت، انواع سنگ، و مصالح ساختمانی  

مته کرگیری سایز 200 میلی متر ROTHENBERGER

مته کرگیری سایز 200 میلی متر از برند ROTHENBERGER (مته دریل کرگیری) قطر مته 200 میلی متر / طول مته 430 میلی متر/ سری رزوه مته 1/4 1 اینچ 20 عدد سگمنت بر روی بدنه /طول سگمنت : 24 میلی متر / عرض : 24 میلی متر مته الماسه برای سوراخکاری بتن مسلح، آسفالت، انواع سنگ، و مصالح ساختمانی