نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

قلم تخریب نوک تخت مدل 15 کیلویی ونوس

230,000 تومان
قلم تخریب نوک تخت با رابط انتهایی 6 گوش در اندازه تنه شش گوش 30 میلی متر از برند ونوس

قلم تخریب نوک تیز مدل 15 کیلویی ونوس

230,000 تومان
قلم تخریب نوک تیز با رابط انتهایی 6 گوش در اندازه تنه شش گوش 30 میلی متر از برند ونوس

قلم تخریب 6 گوش تخت ونوس

89,000 تومان
قلم تخریب نوک تخت با رابط انتهایی 6 گوش در اندازه تنه شش گوش 17 میلی متر از برند ونوس

قلم تخریب 6 گوش تیز ونوس

89,000 تومان
قلم تخریب نوک تیز با رابط انتهایی 6 گوش در اندازه تنه شش گوش 17 میلی متر از برند ونوس

قلم TE-SP SM نوک تیز هیلتی

1,700,000 تومان 1,680,000 تومان
قلم تخریب نوک تیز به کد فنی TE-SP یا همان مدل شش گوش از برند معتبر هیلتی HILTI به طول

قلم نوک تخت TE-YP SPM

قلم تخریب نوک تخت به کد فنی  TE-YP SPM با رابط انتهایی 5 شیار از برند معتبر هیلتی HILTI به

قلم نوک تیز TE-YP SM

قلم تخریب نوک تیز به کد فنی TE-YP SM با رابط انتهایی 5 شیار از برند معتبر هیلتی HILTI به

قلم TE-SPX FM نوک تخت هیلتی

1,750,000 تومان 1,720,000 تومان
قلم تخریب نوک تخت به کد فنی TE-SPX FM یا همان مدل شش گوش از برند معتبر هیلتی HILTI به