نمایش دادن همه 18 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

قلم برند های خاص (8)

قلم تخت (7)

قلم تیز (10)

قلم گوشکوبی (1)

قلم تخریب نوک تخت مدل 15 کیلویی ونوس

230,000 تومان
قلم تخریب نوک تخت با رابط انتهایی 6 گوش در اندازه تنه شش گوش 30 میلی متر از برند ونوس

قلم تخریب نوک تیز مدل 15 کیلویی ونوس

230,000 تومان
قلم تخریب نوک تیز با رابط انتهایی 6 گوش در اندازه تنه شش گوش 30 میلی متر از برند ونوس

قلم تخریب 6 گوش تخت ونوس

89,000 تومان
قلم تخریب نوک تخت با رابط انتهایی 6 گوش در اندازه تنه شش گوش 17 میلی متر از برند ونوس

قلم تخریب 6 گوش تیز ونوس

89,000 تومان
قلم تخریب نوک تیز با رابط انتهایی 6 گوش در اندازه تنه شش گوش 17 میلی متر از برند ونوس

قلم تخریب 5 شیار تیز کوتاه ونوس

99,000 تومان
قلم تخریب نوک تیز به کد فنی SDS MAX FLAT POINT 40/18 با رابط انتهایی 5 شیار از برند ونوس دی

قلم تخریب 5 شیار تیز بلند ونوس

159,000 تومان
قلم تخریب نوک تیز به کد فنی SDS MAX FLAT POINT 60/18 با رابط انتهایی 5 شیار از برند ونوس دی

قلم تخریب 5 شیار تخت بلند ونوس

169,000 تومان
قلم تخریب نوک تخت به کد فنی SDS MAX FLAT Chisel 60/40 با رابط انتهایی 5 شیار از برند ونوس دی

قلم تخریب 5 شیار تخت کوتاه ونوس

99,000 تومان
قلم تخریب نوک تخت به کد فنی SDS MAX FLAT Chisel 40/30 با رابط انتهایی 5 شیار از برند ونوس دی

قلم تخریب 4 شیار نوک تخت بلند ونوس

92,000 تومان
قلم تخریب نوک تخت به کد فنی SDS Plus Flat Chisel 40/14 با رابط انتهایی 4 شیار از برند ونوس

قلم تخریب 4 شیار نوک تخت کوتاه ونوس

69,000 تومان
قلم تخریب نوک تخت به کد فنی SDS Plus Flat Chisel 28/14 با رابط انتهایی 4 شیار از برند ونوس دی

قلم تخریب 4 شیار نوک تیز بلند ونوس85000

85,000 تومان
قلم تخریب نوک تیز به کد فنی SDS Plus Point Chisel 40/30 با رابط انتهایی 4 شیار از برند ونوس

قلم تخریب 4 شیار نوک تیز کوتاه ونوس

60,000 تومان
قلم تخریب نوک تیز به کد فنی SDS Plus Point Chisel 28/20 با رابط انتهایی 4 شیار از برند ونوس

قلم TE-SP SM نوک تیز هیلتی

1,700,000 تومان 1,680,000 تومان
قلم تخریب نوک تیز به کد فنی TE-SP یا همان مدل شش گوش از برند معتبر هیلتی HILTI به طول

قلم نوک تخت TE-YP SPM

قلم تخریب نوک تخت به کد فنی  TE-YP SPM با رابط انتهایی 5 شیار از برند معتبر هیلتی HILTI به

قلم نوک تیز TE-YP SM

قلم تخریب نوک تیز به کد فنی TE-YP SM با رابط انتهایی 5 شیار از برند معتبر هیلتی HILTI به

قلم TE-SPX FM نوک تخت هیلتی

1,750,000 تومان 1,720,000 تومان
قلم تخریب نوک تخت به کد فنی TE-SPX FM یا همان مدل شش گوش از برند معتبر هیلتی HILTI به

قلم گوشکوبی TE-Y SKHM

قلم تخریب گوشکوبی به کد فنی TE-YP SKHM با رابط انتهایی 5 شیار از برند معتبر هیلتی HILTI به طول

قلم تخت TE-YP-FM

قلم تخریب نوک تخت به کد فنی  TE-YP-FM با رابط انتهایی 5 شیار از برند معتبر هیلتی HILTI به طول