نمایش دادن همه 29 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

صفحه برش سنگ مدل 42C2303022 بلوشارک

کاربری: سنگ , سیمان , گرانیت قطر صفحه: 230 میلی‌متر قطر شفت: 22 میلی‌متر

صفحه گرانیت بر مدل D-05197 ماکیتا

کاربری: گرانیت قطر صفحه: 105 میلی‌متر قطر شفت: 20 میلی‌متر

صفحه گرانیت بر مدل D-05206 ماکیتا

کاربری: گرانیت قطر صفحه: 105 میلی‌متر قطر شفت: 20 میلی‌متر

صفحه گرانیت بر مدل A-05022 ماکیتا

کاربری: سنگ قطر صفحه: 115 میلی‌متر قطر شفت: 22.23 میلی‌متر

صفحه گرانیت بر مدل A-84137 ماکیتا

کاربری: سنگ قطر صفحه: 230 میلی‌متر قطر شفت: 22.2 میلی‌متر

صفحه سنگبری مدل KSW-1230 کنزاکس

مناسب برای: فلز قطر صفحه: 230 میلی‌متر ضخامت صفحه: 3 میلی متر

صفحه سنگبری مدل KSW-1115 کنزاکس

مناسب برای: فلز قطر صفحه: 115 میلی‌متر ضخامت صفحه: 3 میلی متر

صفحه برش سرامیک مدل KCR-2230 کنزاکس

مناسب برای: سرامیک قطر صفحه: 230 میلی‌متر ضخامت صفحه: 3 میلی متر

صفحه برش گرانیت مدل KDS-2115 کنزاکس

مناسب برای: گرانیت قطر صفحه: 115 میلی‌متر ضخامت صفحه: 3 میلی متر

صفحه گرانیت بر مدل KDS-2230 شارک کنزاکس

مناسب برای: گرانیت قطر صفحه: 230 میلی‌متر ضخامت صفحه: 2 میلی متر

مینی صفحه برش سنگ مدل HAS-1153 هیوندای

مناسب برای: سنگ قطر صفحه: 115 میلی‌متر ضخامت صفحه: 3 میلی متر

صفحه گرانیت بر مدل HC233H-DB هیوندای

مناسب برای: گرانیت قطر صفحه: 230 میلی‌متر ضخامت صفحه: 3 میلی متر

صفحه سنگ گرانیت مدل HC113H-DB هیوندای

مناسب برای: گرانیت قطر صفحه: 115 میلی‌متر حداکثر سرعت: 80 متر بر ثانیه

صفحه فرز گرانیت بر مدل RH-3503 رونیکس

قطر صفحه : 180 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی متر حداکثر سرعت : 80 متر بر ثانیه

صفحه فرز گرانیت بر مدل RH-3509 رونیکس

قطر صفحه : 125 میلی متر قطر شفت : 22.2 میلی متر حداکثر سرعت : 80 متر بر ثانیه

صفحه مینی فرز گرانیت بر مدل RH-3502 رونیکس

قطر صفحه : 115 میلی متر حداکثر سرعت : 80 متر بر ثانیه بیشترین دور : 13000 دور در دقیقه

صفحه سنگ گرانیت بر مدل RH-3501 رونیکس

قطر صفحه : 230 میلی متر حداکثر سرعت : 80 متر بر ثانیه بیشترین دور : 6650 دور در دقیقه

صفحه سنگ فرز مدل اکسپرت سنگ 115 میلی‌متر بوش

مناسب برش : سنگ قطر صفحه : 115 میلی متر قطر شفت : 22 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

صفحه سنگ فرز مدل 2608600227 بوش

مناسب برش : سنگ قطر صفحه : 230 میلی متر قطر شفت : 22,23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

صفحه سنگ فرز مدل Expert بوش

مناسب برش : سنگ قطر صفحه : 230 میلی متر قطر شفت : 22 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

مجموعه 2 عددی صفحه سنگ برش مدل SH2304-2 شیلدر

مناسب برش : سنگ قطر صفحه : 230 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 4 میلی متر

مجموعه 5 عددی صفحه سنگ برش مدل SH2304-5 شیلدر

مناسب برش : سنگ قطر صفحه : 230 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 4 میلی متر

صفحه سنگ برش مدل AC5223 اکتیو

مناسب برش : سنگ قطر صفحه : 230 میلی متر قطر شفت : 22.23 میلی‌متر ضخامت صفحه : 3 میلی متر

سرامیک بر مدل DW47701L دیوالت

مناسب برش : سرامیک و کاشی قطر صفحه : 180 میلی متر بیشترین دور: 14600 دور در دقیقه

صفحه الماسه مدل DW47700L دیوالت

مناسب برش : سنگ قطر صفحه : 180 میلی متر بیشترین دور: 8600 دور در دقیقه

صفحه فرز برش الماسه مدل DT3731 دیوالت

مناسب برش : سیمان قطر شفت : 22.2 میلی متر قطر صفحه : 230 میلی متر بیشترین دور : 6650 دور در دقیقه

صفحه برش گرانیت (الماسه) مدل DT3763 دیوالت

مناسب برش : گرانیت قطر شفت : 22.2 میلی متر قطر صفحه : 230 میلی متر بیشترین دور : 6650 دور در دقیقه
 

صفحه الماسه مدل DW47902HP دیوالت

مناسب برش : سنگ قطر شفت : 22.2 میلی متر قطر صفحه : 230 میلی متر بیشترین دور : 6600 دور در دقیقه

صفحه برش گرانیت مدل MM230 دیوالت

مناسب برش : گرانیت قطر شفت : 22.2 میلی متر قطر صفحه : 230 میلی متر ضخامت صفحه : 2 میلی متر