نمایش 1–32 از 63 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

فشار سنج (21)

دما و رطوبت سنج (2)

دماسنج (3)

زاویه سنج (4)

سرعت باد سنج (2)

صدا سنج (1)

ضخامت سنج رنگ (6)

پایه فشارسنج مدل GA4 انرپک

فشار کاری : 700 بار
سایز دنده نری: 1/4 NPTF
سایز دنده مادگی: 3/8 NPTF

پایه فشارسنج مدل GA3 انرپک

فشار کاری : 700 بار
سایز دنده نری: 3/8 NPTF
سایز دنده مادگی: 3/8 NPTF

پایه فشارسنج مدل GA2 انرپک

فشار کاری : 700 بار
سایز دنده نری: 3/8 NPTF
سایز دنده مادگی: 3/8 NPTF

پایه فشارسنج مدل GA1 انرپک

فشار کاری : 700 بار
سایز دنده نری: 3/8 NPTF
سایز دنده مادگی: 3/8 NPTF

فشارسنج 7۰۰ باری مدل T6003L انرپک

جنس بدنه: آلومینیوم استیل
نوع فشارسنج: خشک
فشار کاری : 700 بار
قطر صفحه: 162 میلیمتر

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GP10S انرپک

جنس بدنه: استیل
فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF835B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF813B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF510B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF50B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF230B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF20B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF120B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل GF10B انرپک

فشار کاری : 700 بار
نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 7۰۰ باری مدل G2535L انرپک

نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 63 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج 28۰۰ باری مدل T6010L انرپک

جنس بدنه: استنلس استیل
نوع فشارسنج: خشک
فشار کاری : 2800 بار
قطر صفحه: 192 میلیمتر

فشارسنج ۱4۰۰ باری مدل T6008L انرپک

جنس بدنه: استنلس استیل
نوع فشارسنج: خشک
فشار کاری : 1400 بار
قطر صفحه: 162 میلیمتر

فشارسنج ۱۰۰۰ باری مدل GP15S انرپک

جنس بدنه: استیل
نوع فشارسنج: خشک
فشار کاری : 1000 بار
قطر صفحه: 100 میلیمتر

فشارسنج ۱۰۰۰ باری مدل G4040L انرپک

نوع فشارسنج: روغنی
فشار کاری : 1000 بار
قطر صفحه: 100 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

فشارسنج ۱۰۰۰ باری مدل G2536L انرپک

نوع فشارسنج: روغنی
قطر صفحه: 63 میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل

ضخامت سنج ساعتی مدل 7323 میتوتویو

برند میتوتویو Mitutoyo به عنوان برترین تولید کننده ابزار اندازه گیری از تمام توان خود در بهبود بخشیدن به قابلیت

ضخامت سنج ساعتی مدل 7301 میتوتویو

برند میتوتویو Mitutoyo به عنوان برترین تولید کننده ابزار اندازه گیری از تمام توان خود در بهبود بخشیدن به قابلیت

عمق سنج دیجیتال مدل 10-213-571 میتوتویو

برند میتوتویو Mitutoyo به عنوان برترین تولید کننده ابزار اندازه گیری از تمام توان خود در بهبود بخشیدن به قابلیت

عمق سنج دیجیتال مدل 20-212-571 میتوتویو

برند میتوتویو Mitutoyo به عنوان برترین تولید کننده ابزار اندازه گیری از تمام توان خود در بهبود بخشیدن به قابلیت

عمق سنج دیجیتال مدل 20-211-571 میتوتویو

برند میتوتویو Mitutoyo به عنوان برترین تولید کننده ابزار اندازه گیری از تمام توان خود در بهبود بخشیدن به قابلیت

عمق سنج ساده مدل 122-527 میتوتویو

برند میتوتویو Mitutoyo به عنوان برترین تولید کننده ابزار اندازه گیری از تمام توان خود در بهبود بخشیدن به قابلیت

عمق سنج ساده مدل 121-527 میتوتویو

برند میتوتویو Mitutoyo به عنوان برترین تولید کننده ابزار اندازه گیری از تمام توان خود در بهبود بخشیدن به قابلیت

عمق سنج ساده مدل 123-527 میتوتویو

برند میتوتویو Mitutoyo به عنوان برترین تولید کننده ابزار اندازه گیری از تمام توان خود در بهبود بخشیدن به قابلیت

بور گیج مدل 716-511 میتوتویو

برند میتوتویو Mitutoyo به عنوان برترین تولید کننده کولیس از تمام توان خود در بهبود بخشیدن به قابلیت های اندازه

بور گیج مدل 715-511 میتوتویو

برند میتوتویو Mitutoyo به عنوان برترین تولید کننده کولیس از تمام توان خود در بهبود بخشیدن به قابلیت های اندازه

بور گیج مدل 713-511 میتوتویو

برند میتوتویو Mitutoyo به عنوان برترین تولید کننده کولیس از تمام توان خود در بهبود بخشیدن به قابلیت های اندازه