معرفی انکر های باربری متوسط

انکر های باربری متوسط در اصل به دوسته رول بولت ها و انکر های رزوه دار و یا تو خالی تقسیم می شوند. این دسته از انکر ها برای پروژه های ساختمانی و صنعتی و برای نصب و یا آویز از دیوار و سقف استفاده می شوند. تنوع بالا در شکل ظاهری و کاربری این محصولات در صنعت ساختمانی باعث شده تا انتخاب از میان این محصولات مستلزم مشاوره با یک کارشناس فنی باشد.

توضیح درمورد تنوع این دسته از محصولات

انکر های باربری متوسط به دو نوع : 1- انکر های توخالی(رزوه دار) 2- انکر های پیچی تقسیم می شوند.
تفاوت عمده در انکر های تو خالی در داشتن لبه و یا بی لبه بودن آن ها است.
انکر های پیچی در دسته متوسط تنوع بالایی دارد. از این میان می توان به بولت های کلاس HSA و بولت های کلاس HST از برند هیلتی اشاره کرد. دیگر برند های تولید کننده دقیقا از همین سبک برند هیلتی در تولیدات خود استفاده مکی کنند.

برترین برند های تولید کننده

یکی از اولین و قوی ترین بیرند های تولید کننده در دسته های بولت و یا رول بولت ار می توان برند مطرح و معتبر هیلتی / HILTI – فیشر / FISCHER – آپولو میا / APOLO MEA نام برد.

نمایش 1–32 از 96 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

رول بولت غلافی 20/200

18,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 20 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 24 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 20/150

17,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 20 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 24 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 20/120

17,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 20 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 24 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 18/200

16,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 18 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 22 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 18/150

16,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 18 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 22 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 18/120

15,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 18 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 22 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 18/100

15,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 18 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 22 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 16/200

15,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 16 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 20 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 16/150

14,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 16 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 20 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 16/120

14,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 16 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 20 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 16/100

13,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 16 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 20 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 14/200

12,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 14 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 18 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 14/150

11,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 14 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 18 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 14/120

9,900 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 14 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 18 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 14/100

9,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 14 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 18 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 10/150

8,400 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 10 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 14 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 10/120

8,100 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 10 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 14 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 10/100

7,900 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 10 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 14 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 10/80

7,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 10 میلی متر طول : 80 میلی متر مته کاشت : 14 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/200

10,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/150

9,800 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/120

9,400 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/100

8,800 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/80

8,200 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 80 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 8/150

7,700 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 8 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 12 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 8/120

7,100 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 8 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 12 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 8/100

6,700 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 8 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 12 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 8/80

6,350 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 8 میلی متر طول : 80 میلی متر مته کاشت : 12 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 6/100

6,100 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 6 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 10 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 6/70

5,800 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 6 میلی متر طول : 70 میلی متر مته کاشت : 10 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 6/50

5,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 6 میلی متر طول : 50 میلی متر مته کاشت : 8 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

بولت پروانه ای HRM 8 آپولو میا

بولت پروانه ای دیوار دو جداره - کنافی قطر پیچ : 8 میلی متر طول : 61 و 73 میلی متر مته : سایز 13 میلی متر