نمایش 1–32 از 55 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

پمپ هیدرولیک دستی فشار قوی مدل P2282 انرپک

ظرفیت: 2800 بار
وزن: 6.4 کیلوگرم
حجم مخزن : 983 سانتی متر مکعب

پمپ هیدرولیک دستی کم فشار مدل P-18 انرپک

ظرفیت: 200 بار
وزن: 5 کیلوگرم
حجم مخزن : 360 سانتی متر مکعب

پمپ هیدرولیک دستی کم فشار مدل P-51 انرپک

ظرفیت: 200 بار
وزن: 5.4 کیلوگرم
حجم مخزن : 819 سانتی متر مکعب

پمپ هیدرولیک دستی کم فشار مدل P-25 انرپک

ظرفیت: 175 بار
وزن: 16.3 کیلوگرم
حجم مخزن : 3277 سانتی متر مکعب

پمپ هیدرولیک دستی کم فشار مدل P-50 انرپک

ظرفیت: 350 بار
وزن: 16.8 کیلوگرم
حجم مخزن : 3277 سانتی متر مکعب

پمپ هیدرولیک دستی مدل P-801 انرپک

ظرفیت: 700 بار
وزن: 14.1 کیلوگرم
کوپلینگ اتصال شیلنگ : 3/8 اینچ

پمپ هیدرولیک برقی مدل ZU4208TEQHR مخصوص آچار انرپک

مخصوص آچارهای هیدرولیکی حجم مخزن: 8 لیتر وزن: 40 کیلوگرم

پمپ هیدرولیک برقی مدل TQ700E مخصوص آچار انرپک

مخصوص آچار هیدرولیک حجم مخزن: 4 لیتر وزن: 30 کیلوگرم

پمپ هیدرولیک برقی مدل PUJ1200E انرپک

ویژگی محصول: یک طرفه حجم مخزن: 1.9 لیتر وزن: 10 کیلوگرم

پمپ هیدرولیک برقی مدل PUJ1201E انرپک

ویژگی محصول: یک طرفه حجم مخزن: 3.8 لیتر وزن: 15.4 کیلوگرم

پمپ هیدرولیک برقی مدل PUJ1401E انرپک

ویژگی محصول: دو طرفه حجم مخزن: 3.8 لیتر وزن: 18.6 کیلوگرم

پمپ پدالی بادی مدل XA11G انرپک

وزن: 8.8 کیلوگرم ویژگی: یک طرفه ساخت: انرپک آمریکا

پمپ پدالی بادی مدل XA12VG انرپک

وزن: 11.9 کیلوگرم ویژگی: دو طرفه ساخت: انرپک آمریکا

پمپ پدالی بادی مدل XA-11V انرپک

وزن: 8.6 کیلوگرم ویژگی: یک طرفه ساخت: انرپک آمریکا

پمپ پدالی بادی مدل XA-11 انرپک

وزن: 8.6 کیلوگرم ویژگی: یک طرفه ساخت: انرپک آمریکا

پمپ هیدرولیک بادی مدل ZA4420MX انرپک

ویژگی: دو طرفه - دو سرعته ساخت: انرپک آمریکا وزن: 52 کیلوگرم

پمپ هیدرولیک بادی مدل ZA4410MX انرپک

ویژگی: دو طرفه - دو سرعته ساخت: انرپک آمریکا وزن: 38 کیلوگرم

پمپ هیدرولیک بادی مدل ZA4308M انرپک

ویژگی: یک طرفه - دو سرعته ساخت: انرپک آمریکا وزن: 34 کیلوگرم