نمایش 1–32 از 148 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

جعبه ابزار ترانزیتی شاهرخ ابزار کد SWH500F

5,500,000 تومان
جعبه ابزار ترانزیتی جنس بدنه : فولاد ST12 وزن : 53 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار ترانزیتی شاهرخ ابزار کد SWH500

4,950,000 تومان
جعبه ابزار ترانزیتی جنس بدنه : فولاد ST12 وزن : 45 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار ترانزیتی شاهرخ ابزار کد SW500F

5,000,000 تومان
جعبه ابزار ترانزیتی جنس بدنه : فولاد ST12 وزن : 50.5 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار ترانزیتی شاهرخ ابزار کد SW500

4,100,000 تومان
جعبه ابزار ترانزیتی جنس بدنه : فولاد ST12 وزن : 42 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار ترانزیتی شاهرخ ابزار کد MWH500F

6,800,000 تومان
جعبه ابزار ترانزیتی جنس بدنه : فولاد ST12 وزن : 70 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار ترانزیتی شاهرخ ابزار کد MWH500

6,300,000 تومان
جعبه ابزار ترانزیتی جنس بدنه : فولاد ST12 وزن : 58 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار ترانزیتی شاهرخ ابزار کد MW500F

6,500,000 تومان
جعبه ابزار ترانزیتی جنس بدنه : فولاد ST12 وزن : 68 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار ترانزیتی شاهرخ ابزار کد MW500

5,900,000 تومان
جعبه ابزار ترانزیتی جنس بدنه : فولاد ST12 وزن : 55 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار ترانزیتی شاهرخ ابزار کد BWH500F

9,500,000 تومان
جعبه ابزار ترانزیتی جنس بدنه : فولاد ST12 وزن : 103.5 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار ترانزیتی شاهرخ ابزار کد BWH500

7,500,000 تومان
جعبه ابزار ترانزیتی جنس بدنه : فولاد ST12 وزن : 73 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار ترانزیتی شاهرخ ابزار کد BW500F

8,900,000 تومان
جعبه ابزار ترانزیتی جنس بدنه : فولاد ST12 وزن : 101 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار ترانزیتی شاهرخ ابزار کد BW500

6,950,000 تومان
جعبه ابزار ترانزیتی جنس بدنه : فولاد ST12 وزن : 70 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژکاری قطعات سنگین شاهرخ ابزار کد 1154

7,600,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژکاری قطعات سنگین وزن : 68 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد ME920

3,700,000 تومان
جعبه ابزار مکانیکی چرخ‌دار وزن : 27.8 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد D801

4,750,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری وزن : 47 کیلوگرم چرخ‌دار با کشو گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد P801

5,200,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری وزن : 48 کیلوگرم جعبه ابزار رنگ کاری و نقاشی چرخ‌دار گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد 800S

8,900,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری وزن : 73 کیلوگرم دارای تابلوی نمایش ابزار درب کرکره ای گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد 805

3,950,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری چرخ‌دار وزن : 48 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد 804

5,200,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری چرخ‌دار وزن : 39 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد 803

3,100,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری چرخ‌دار وزن : 31.5 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد 802

3,300,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری چرخ‌دار وزن : 34 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد 801

3,800,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری چرخ‌دار وزن : 39 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد 800

6,600,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری وزن : 66 کیلوگرم چرخ‌دار با کمد و کشو گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد 800B

7,800,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری وزن : 78 کیلوگرم دارای تابلوی نمایش ابزار گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد 800T

6,900,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری  وزن : 68 کیلوگرم دارای میز کناری تا شو گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد 881

6,900,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری  وزن : 54 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا پوشش سطح: رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ابزار مونتاژ کاری شاهرخ ابزار کد 804T

5,500,000 تومان
جعبه ابزار مونتاژ کاری میز تا شو در کناره محصول وزن : 54 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا

جعبه ابزار کارگاهی شاهرخ ابزار کد SU1700X

19,500,000 تومان
جعبه ابزار کارگاهی دارای سیستم قفل مرکزی پانزده کشوی چرخدار با کمد زیرین وزن : 210 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا

جعبه ابزار کارگاهی شاهرخ ابزار کد SU1700

24,000,000 تومان
جعبه ابزار کارگاهی دارای سیستم قفل مرکزی پانزده کشوی چرخدار با کمد زیرین به همراه دو عدد جعبه ابزار قابل حمل چهار کشویی وزن : 265 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا

جعبه ابزار کارگاهی شاهرخ ابزار کد SU1400X

14,500,000 تومان
جعبه ابزار کارگاهی دارای سیستم قفل مرکزی ده کشوی چرخدار وزن : 155 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا

جعبه ابزار کارگاهی شاهرخ ابزار کد SU1400

17,700,000 تومان
جعبه ابزار کارگاهی دارای سیستم قفل مرکزی ده کشوی چرخدار به همراه دو عدد جعبه ابزار قابل حمل وزن : 185 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا

جعبه ابزار کارگاهی شاهرخ ابزار کد 736

8,500,000 تومان
جعبه ابزار کارگاهی دارای سیستم قفل مرکزی پنج کشوی چرخدار با کمد زیرین وزن : 65 کیلوگرم گارانتی اصالت و سلامت فیزیک کالا