فیشر برند مطرح آلمانی که در زمینه انکر بولت های مکانیکی و شیمیایی و همجنین سیستم های نصب نوین فعالیت دارد

نمایش 1–32 از 58 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

پروفیل FUS 62/41/2.5 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/41/2.5 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/41/2.00 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/41/1.5 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/21/1.5 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

پروفیل FUS 41/21/2 فیشر

ساپورت تاسیساتی FUS از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FUS مناسب برای استفاده در

واشر پروفیل HK 31 فیشر

واشر پروفیل HK 31 واشر پروفیل به کد فنی HK 31 از برند فیشر که مناسب برای استفاده در سیستم

مهره کشویی پروفیل FSM فیشر

مهره کشویی ساپورت تاسیسات مهره کشویی پروفیل به کد فنی FSM از برند فیشر که مناسب برای استفاده در سیستم

اتصال تخت طولی SV 31 فیشر

اتصال تخت طولی  و یا رابط پروفیل تخت رابط پروفیل تخت به کد فنی SV 31 از برند فیشر که

دستک پروفیل ALK 17 فیشر

دستک پروفیل ALK 17 از برند فیشر دستک ساپورت تاسیساتی فیشر به کد فنی ALK 17 که در دسته سیستم

دستک پروفیل ALK 30 فیشر

دستک پروفیل ALK 30 از برند فیشر دستک ساپورت تاسیساتی فیشر به کد فنی ALK 30 که در دسته سیستم

دستک پروفیل ALK 37 فیشر

دستک پروفیل ALK 37 از برند فیشر دستک ساپورت تاسیساتی فیشر به کد فنی ALK 37 که در دسته سیستم

درپوش پروفیل AK 37 فیشر

در پوش ساپورت تاسیسات از برند فیشر در پوش ساپورت تاسیساتی فیشر به کد فنی AK 37 که در دسته

درپوش پروفیل AK 30 فیشر

در پوش ساپورت تاسیسات از برند فیشر در پوش ساپورت تاسیساتی فیشر به کد فنی AK 30 که در دسته

درپوش پروفیل AK 17 فیشر

در پوش ساپورت تاسیسات از برند فیشر در پوش ساپورت تاسیساتی فیشر به کد فنی AK 17 که در دسته

پروفیل FLS 17/1.0 فیشر

ساپورت تاسیسات از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FLS 17/1.0 مناسب برای نصب های

پروفیل FLS 30/1.0 فیشر

ساپورت تاسیسات از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FLS 30/1.0 مناسب برای نصب های

پروفیل FLS 37/1.2 فیشر

ساپورت تاسیسات از برند فیشر پروفیل از برند آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FLS 37/1.2 مناسب برای نصب های

انکر پلاستیکی SX 8/40

انکر SX جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M8 به طول 40

انکر پلاستیکی SX 6/30

انکر SX جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M6 به طول 30

انکر پلاستیکی SX 5/25

انکر SX جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M5 به طول 25

انکر پلاستیکی SX 4/20

انکر SX جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M4 به طول 20

انکر پلاستیکی S PLUG 20/90

انکر S PLUG جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M20 به طول

انکر پلاستیکی S PLUG 16/80

انکر S PLUG جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M16 به طول

انکر پلاستیکی S PLUG 14/75

انکر S PLUG جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M14 به طول

انکر پلاستیکی S PLUG 12/60

انکر S PLUG جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M12 به طول

انکر پلاستیکی S PLUG 10/50

انکر S PLUG جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M10 به طول

انکر پلاستیکی S PLUG 8/40

انکر S PLUG جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M8 به طول

انکر پلاستیکی S PLUG 6/30

انکر S PLUG جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M6 به طول

انکر پلاستیکی S PLUG 5/25

انکر S PLUG جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M5 به طول

انکر پلاستیکی S PLUG 4/20

انکر S PLUG جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M4 به طول

انکر پلاستیکی UX M14/75

انکر UX جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M14 به طول 75