نمایش 1–32 از 190 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

انکر بولت FAZ II M16 فیشر

105,000 تومان
انکر بولت مکانیکی از برند معتبر آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FAZ II در سایز 16/25 قطر 16 میلی

انکر بولت FAZ II M12 فیشر

48,000 تومان
انکر بولت مکانیکی از برند معتبر آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FAZ II در سایز 12/10 قطر 12 میلی

انکر بولت FAZ II M10 فیشر

24,000 تومان
انکر بولت مکانیکی از برند معتبر آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FAZ II در سایز 10/10 قطر 10 میلی

انکر بولت FAZ II M8 فیشر

17,600 تومان
انکر بولت مکانیکی از برند معتبر آلمانی فیشر FISCHER به کد فنی FAZ II در سایز 8/10 قطر 8 میلی

انکربولت HKD 8/30 چینی

1,900 تومان
انکر بولت از داخل رزوه دسته باربری های متوسط قطر داخلی : 8 میلی متر طول انکر : 30 میلی متر قطر مته : 10 میل متر سفارش کالا عمران

رول بولت غلافی 20/200

18,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 20 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 24 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 20/150

17,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 20 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 24 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 20/120

17,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 20 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 24 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 18/200

16,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 18 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 22 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 18/150

16,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 18 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 22 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 18/120

15,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 18 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 22 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 18/100

15,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 18 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 22 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 16/200

15,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 16 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 20 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 16/150

14,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 16 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 20 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 16/120

14,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 16 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 20 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 16/100

13,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 16 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 20 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 14/200

12,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 14 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 18 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 14/150

11,000 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 14 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 18 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 14/120

9,900 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 14 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 18 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 14/100

9,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 14 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 18 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 10/150

8,400 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 10 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 14 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 10/120

8,100 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 10 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 14 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 10/100

7,900 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 10 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 14 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 10/80

7,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 10 میلی متر طول : 80 میلی متر مته کاشت : 14 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/200

10,500 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 200 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/150

9,800 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/120

9,400 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/100

8,800 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 12/80

8,200 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 12 میلی متر طول : 80 میلی متر مته کاشت : 16 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 8/150

7,700 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 8 میلی متر طول : 150 میلی متر مته کاشت : 12 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 8/120

7,100 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 8 میلی متر طول : 120 میلی متر مته کاشت : 12 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد

رول بولت غلافی 8/100

6,700 تومان
رول بولت غلافی / ایرانی قطر : 8 میلی متر طول : 100 میلی متر مته کاشت : 12 میلی متر قابلیت سفارشی سازی دارد