مشاوره خرید و پشتیبانی

021-63941 و 28424663

عکسنامبرندقیمتخرید
چسب کاشت میلگرد HY 200-RV3 هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 2.050.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.990.000 تومان است.

چسب کاشت میلگرد RE 500 V4 هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 2.050.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.990.000 تومان است.

چسب کاشت میلگرد HIT – RE 100 هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 1.550.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.499.000 تومان است.

چسب کاشت میلگرد HIT-RE 10 هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 1.350.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.199.000 تومان است.

چسب کاشت میلگرد فیشر FIS EB 390SFISCHER-فیشر

قیمت اصلی 900.000 تومان بود.قیمت فعلی 890.000 تومان است.

چسب کاشت میلگرد فیشر FIS EM PLUS 390SFISCHER-فیشر

800.000 تومان890.000 تومان

چسب کاشت میلگرد RA-500 آبادگرانآبادگران / ABADGARAN

قیمت اصلی 640.000 تومان بود.قیمت فعلی 595.000 تومان است.

چسب کاشت میلگرد زتکس استاندارد ZETTEXزتکس / ZETTEX

قیمت اصلی 495.000 تومان بود.قیمت فعلی 455.000 تومان است.

چسب کاشت میلگرد C900 آکفیکسآکفیکس / AKFIX

290.000 تومان

چسب کاشت میلگرد ممو هات MEMO HOT 345ممو / MEMO

قیمت اصلی 275.000 تومان بود.قیمت فعلی 270.000 تومان است.

عکسنامبرندقیمتخرید
عکسنامبرندقیمتخرید
عکسنامبرندقیمتخرید
عکسنامبرندقیمتخرید
سیلندر تفنگ میخکوبCOMREX / کامرکس

قیمت اصلی 4.650.000 تومان بود.قیمت فعلی 4.500.000 تومان است.

پوسته بدنه تفنگ میخکوبCOMREX / کامرکس

قیمت اصلی 4.350.000 تومان بود.قیمت فعلی 4.200.000 تومان است.

یدکی تفنگ پیستون گایدCOMREX / کامرکس

4.100.000 تومان

کلگی تفنگ میخکوبCOMREX / کامرکس

قیمت اصلی 1.900.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.850.000 تومان است.

هادی میخ تفنگ میخکوب تایوانCOMREX / کامرکس

1.400.000 تومان

میله آلومینیومی تفنگ میخکوبCOMREX / کامرکس

1.100.000 تومان

سمبه تفنگ میخکوب تایوانCOMREX / کامرکس

850.000 تومان

لاستیکی پشت دسته تفنگ میخکوبCOMREX / کامرکس

740.000 تومان

کاور صداگیر تفنگ میخکوبCOMREX / کامرکس

650.000 تومان

سوزن تفنگ میخکوبCOMREX / کامرکس

480.000 تومان

عکسنامبرندقیمتخرید
مته 5 شیار سایز 42 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

19.800.000 تومان

مته 5 شیار سایز 45 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

11.980.000 تومان13.200.000 تومان

مته 5 شیار سایز 40 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

6.850.000 تومان22.700.000 تومان

مته 5 شیار سایز 38 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

6.120.000 تومان

مته 5 شیار سایز 36 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

5.790.000 تومان10.420.000 تومان

مته 5 شیار سایز 32 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

4.200.000 تومان15.060.000 تومان

مته 5 شیار سایز 30 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

3.860.000 تومان8.750.000 تومان

مته 5 شیار سایز 28 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

3.180.000 تومان11.700.000 تومان

مته 5 شیار سایز 25 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

2.460.000 تومان2.700.000 تومان

مته 5 شیار سایز 22 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

2.350.000 تومان2.550.000 تومان

عکسنامبرندقیمتخرید
مته کرگیری 350 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 40.425.000 تومان بود.قیمت فعلی 38.500.000 تومان است.

مته کرگیری 300 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 34.100.000 تومان بود.قیمت فعلی 33.000.000 تومان است.

مته کرگیری 250 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 28.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 27.500.000 تومان است.

مته کرگیری 225 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 25.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 24.750.000 تومان است.

مته کرگیری 205 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 23.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 22.550.000 تومان است.

مته کرگیری 202 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 23.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 22.220.000 تومان است.

مته کرگیری 182 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 20.800.000 تومان بود.قیمت فعلی 20.000.000 تومان است.

مته کرگیری 172 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 19.800.000 تومان بود.قیمت فعلی 18.920.000 تومان است.

مته کرگیری 162 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 18.540.000 تومان بود.قیمت فعلی 17.820.000 تومان است.

مته کرگیری 152 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 17.550.000 تومان بود.قیمت فعلی 16.720.000 تومان است.

عکسنامبرندقیمتخرید
تفنگ میخکوب هیلتی DX5 MX72HILTI - هیلتی

قیمت اصلی 94.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 93.000.000 تومان است.

تفنگ میخکوب DX 2 هیلتیHILTI - هیلتی

قیمت اصلی 23.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 22.500.000 تومان است.

تفنگ میخکوب NTG-9450 نوانووا/NOVA

16.800.000 تومان

تفنگ میخکوب کامرکس CT45COMREX

قیمت اصلی 12.900.000 تومان بود.قیمت فعلی 12.800.000 تومان است.

تفنگ میخکوب AX4500 ردهیت RED HITRED HIT

قیمت اصلی 12.900.000 تومان بود.قیمت فعلی 12.750.000 تومان است.

تفنگ میخکوب والتی PT450VWALTE

قیمت اصلی 12.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 12.450.000 تومان است.

تفنگ میخکوب ABT CT-45ای بی تی / ABT

12.200.000 تومان

تفنگ میخکوب دستی کربنکربن / CARBON

قیمت اصلی 1.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.050.000 تومان است.

تفنگ میخکوب هیلتی DX460 MX72HILTI - هیلتی

تماس بگیرید

تفنگ گازی هیلتی GX 120HILTI - هیلتی

تماس بگیرید