لیست قیمت چسب کاشت میلگرد

عکسنامبرندقیمتخرید
چسب کاشت میلگرد HIT – RE 100 هیلتیHILTI - هیلتی

1.240.000 تومان

چسب کاشت میلگرد HIT-RE 10 هیلتیHILTI - هیلتی

1.200.000 تومان

چسب کاشت میلگرد VMK-SFZ 345 کالمکالم / KALM

630.000 تومان

چسب کاشت میلگرد فیشر FIS EM PLUS 390SFISCHER-فیشر

585.000 تومان880.000 تومان

چسب کاشت میلگرد VMK-SF 345 کالمکالم / KALM

530.000 تومان

چسب کاشت میلگرد RA-500 آبادگرانآبادگران / ABADGARAN

520.000 تومان

چسب کاشت میلگرد VMK 345 کالمکالم / KALM

430.000 تومان

چسب کاشت میلگرد +MO-P ایندکسایندکس - INDEX

394.694 تومان516.489 تومان

چسب کاشت میلگرد ممو هات MEMO HOT 345ممو / MEMO

210.000 تومان

چسب کپسولی VPK-SF M12 کالمکالم / KALM

80.000 تومان

لیست قیمت انکر بولت فیشر

عکسنامبرندقیمتخرید

لیست قیمت رول بولت هیلتی

عکسنامبرندقیمتخرید

لیست قیمت رول بولت چینی

عکسنامبرندقیمتخرید

لیست قیمت قطعه یدکی تفنگ میخکوب

عکسنامبرندقیمتخرید
پوسته بدنه تفنگ میخکوبCOMREX / کامرکس

3.750.000 تومان

سیلندر تفنگ میخکوبCOMREX / کامرکس

3.750.000 تومان

سمبه تفنگ میخکوب DX 460 هیلتیHILTI - هیلتی

3.400.000 تومان

سمبه تفنگ میخکوب DX2 هیلتیHILTI - هیلتی

3.100.000 تومان

یدکی تفنگ پیستون گایدCOMREX / کامرکس

2.800.000 تومان

کلگی تفنگ میخکوبCOMREX / کامرکس

1.850.000 تومان

هادی میخ تفنگ میخکوب تایوانCOMREX / کامرکس

1.200.000 تومان

میله آلومینیومی تفنگ میخکوبCOMREX / کامرکس

780.000 تومان

سمبه تفنگ میخکوب تایوانCOMREX / کامرکس

700.000 تومان

لاستیکی پشت دسته تفنگ میخکوبCOMREX / کامرکس

700.000 تومان

لیست قیمت مته دیاجر

عکسنامبرندقیمتخرید
مته 5 شیار سایز 42 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

14.350.000 تومان

مته 5 شیار سایز 45 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

8.740.000 تومان22.300.000 تومان

مته 5 شیار سایز 40 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

4.960.000 تومان16.500.000 تومان

مته 5 شیار سایز 38 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

4.450.000 تومان7.170.000 تومان

مته 5 شیار سایز 36 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

4.200.000 تومان7.560.000 تومان

مته 5 شیار سایز 32 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

3.050.000 تومان10.950.000 تومان

مته 5 شیار سایز 30 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

2.590.000 تومان6.400.000 تومان

مته 5 شیار سایز 28 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

2.310.000 تومان8.500.000 تومان

مته 5 شیار سایز 26 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

2.300.000 تومان

مته 5 شیار سایز 25 دیاجر DIAGERدیاجر / DIAGER

1.770.000 تومان3.530.000 تومان

لیست قیمت مته هیلتی

عکسنامبرندقیمتخرید
مته کرگیری 350 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

38.500.000 تومان

مته کرگیری 300 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

33.000.000 تومان

مته کرگیری 250 میلی متر هیلتیHILTI - هیلتی

27.500.000 تومان